Chủ nhật,  01/08/2021

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn: Tổ chức lễ chào cờ đầu tuần

LSO-Sáng 6/12/2010, Tỉnh Đoàn đã tổ chức lễ chào cờ đầu tuần, tham gia buổi lễ có tất cả các đoàn viên thanh niên cơ quan. Ngoài phần nghi thức: Hát quốc ca, đoàn ca, kéo cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, buổi lễ còn có các hoạt động dưới cờ như: Sinh hoạt truyền thống, đánh giá khái quát các kết quả công việc tuần qua và nhiệm vụ tuần mới, công bố các quyết định quan trọng về tổ chức, thi đua khen thưởng…Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, rèn luyện tác phong nghiêm túc, ý thức kỷ luật, góp phần giáo dục toàn diện, nâng cao bản lĩnh chính trị đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên. Đây là lần đầu tiên buổi lễ được tổ chức, hoạt động này sẽ diễn ra hàng tuần hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Năm Thanh niên...

LSO-Sáng 6/12/2010, Tỉnh Đoàn đã tổ chức lễ chào cờ đầu tuần, tham gia buổi lễ có tất cả các đoàn viên thanh niên cơ quan.
Ngoài phần nghi thức: Hát quốc ca, đoàn ca, kéo cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, buổi lễ còn có các hoạt động dưới cờ như: Sinh hoạt truyền thống, đánh giá khái quát các kết quả công việc tuần qua và nhiệm vụ tuần mới, công bố các quyết định quan trọng về tổ chức, thi đua khen thưởng…
Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, rèn luyện tác phong nghiêm túc, ý thức kỷ luật, góp phần giáo dục toàn diện, nâng cao bản lĩnh chính trị đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên. Đây là lần đầu tiên buổi lễ được tổ chức, hoạt động này sẽ diễn ra hàng tuần hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Năm Thanh niên 2011.

Hoàng Vương