Chủ nhật,  01/08/2021

Nhân rộng các mô hình tự quản trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa

Ngày 6-12, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế), Bộ Công an phối hợp với Ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội thi "Người tự quản tìm hiểu pháp luật về giao thông đường thủy nội địa năm 2010" cụm V.Tham dự hội thi là những thành viên tiêu biểu của các mô hình tự quản tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên đường thủy nội địa, đến từ sáu tỉnh, thành phố: Đác Lắc, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế. Tại cuộc thi, các đội lần lượt trải qua các phần: chào hỏi, hiểu biết pháp luật và xử lý tình huống. Thông qua hội thi, Ban tổ chức sẽ nhân rộng và nâng cao hơn nữa các mô hình tự quản, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên đường thủy nội địa, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động giao thông đường thủy nội địa được an toàn, thuận lợi và phát triển bền vững trong tình hình mới. Kết quả, Ban tổ chức cuộc...

Ngày 6-12, tại TP Huế (Thừa Thiên – Huế), Bộ Công an phối hợp với Ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội thi “Người tự quản tìm hiểu pháp luật về giao thông đường thủy nội địa năm 2010” cụm V.

Tham dự hội thi là những thành viên tiêu biểu của các mô hình tự quản tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên đường thủy nội địa, đến từ sáu tỉnh, thành phố: Đác Lắc, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Bình và Thừa Thiên – Huế. Tại cuộc thi, các đội lần lượt trải qua các phần: chào hỏi, hiểu biết pháp luật và xử lý tình huống. Thông qua hội thi, Ban tổ chức sẽ nhân rộng và nâng cao hơn nữa các mô hình tự quản, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên đường thủy nội địa, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động giao thông đường thủy nội địa được an toàn, thuận lợi và phát triển bền vững trong tình hình mới. Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải nhất cho đội Khánh Hòa, giải nhì đội Thừa Thiên – Huế và hai đội này sẽ đại diện cụm V dự thi cấp toàn quốc ở Hà Nội.

Theo Nhandan