Thứ tư,  18/05/2022

28/63 tỉnh, thành phố chưa đạt mức sinh thay thế

Ngày 6-12, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp TP Hà Nội tổ chức mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia vì dân số.Theo báo cáo của Tổng cục Dân số, sau 10 năm thực hiện Chiến lược Dân số (2001-2010), cam kết quốc tế về dân số, công tác DS - KHHGĐ đã đạt những kết quả khả quan. Tình trạng gia tăng nhanh dân số, về cơ bản đã được kiểm soát. Tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) giảm từ 6,1 con (năm 1960) xuống 2,03 con (năm 2009).Tuy vậy vẫn còn 28/63 tỉnh, thành phố (chiếm 34% dân số cả nước) chưa đạt mức sinh thay thế.Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia vì dân số, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội cam kết, xác định công tác DS - KHHGĐ là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Theo đó, sẽ từng bước nâng cao chất lượng dân số, dần ổn định chênh lệch giới tính khi...

Ngày 6-12, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp TP Hà Nội tổ chức mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia vì dân số.

Theo báo cáo của Tổng cục Dân số, sau 10 năm thực hiện Chiến lược Dân số (2001-2010), cam kết quốc tế về dân số, công tác DS – KHHGĐ đã đạt những kết quả khả quan. Tình trạng gia tăng nhanh dân số, về cơ bản đã được kiểm soát. Tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) giảm từ 6,1 con (năm 1960) xuống 2,03 con (năm 2009).

Tuy vậy vẫn còn 28/63 tỉnh, thành phố (chiếm 34% dân số cả nước) chưa đạt mức sinh thay thế.

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia vì dân số, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội cam kết, xác định công tác DS – KHHGĐ là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Theo đó, sẽ từng bước nâng cao chất lượng dân số, dần ổn định chênh lệch giới tính khi sinh.

Theo Nhandan