Thứ ba,  17/05/2022

Nữ sinh viên với công tác phòng, chống HIV/AIDS

Sáng 7-12, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức diễn đàn "Nữ sinh viên Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS".Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về cảm nhận, thái độ của nữ sinh viên đối với HIV/AIDS trong học đường và xã hội; thái độ của nữ sinh viên đối với người có HIV/AIDS. Đồng thời, nêu những ý tưởng, đề xuất nhằm phát huy tính chủ động của nữ sinh viên tham gia đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS; nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại nhà...

Sáng 7-12, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức diễn đàn “Nữ sinh viên Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS”.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về cảm nhận, thái độ của nữ sinh viên đối với HIV/AIDS trong học đường và xã hội; thái độ của nữ sinh viên đối với người có HIV/AIDS. Đồng thời, nêu những ý tưởng, đề xuất nhằm phát huy tính chủ động của nữ sinh viên tham gia đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS; nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại nhà trường.

Theo Nhandan