Thứ ba,  13/04/2021

Hiệu quả xã hội hóa các nguồn lực giảm nghèo

LSO-Trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bên cạnh những dự án, chính sách hỗ trợ đầu tư trực tiếp của Chính phủ còn phải nói đến nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng xã hội. Nhiều năm trở lại đây, phong trào đóng góp, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ hội cựu chiến binh… đã thực sự trở thành người bạn đồng hành thân thiết của nhân dân trên con đường xóa đói giảm nghèo.Đánh giá chung về hiệu quả công tác giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh đã khẳng định vai trò của các tổ chức hội và đoàn thể trong việc tham gia chương trình giảm nghèo. Trên thực tế, MTTQ và các tổ chức hội như Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Nông dân, Cựu chiến binh các cấp có vai trò tích cực, đóng góp rất nhiều vào thành công chung của công cuộc giảm nghèo.Người dân xã Song Giáp (Cao Lộc) xuất bán gỗ rừng trồng - Ảnh: Khánh LyTheo số liệu thống kê, tính từ năm 2006 đến nay, ngân sách của tỉnh đã hỗ trợ chương trình...

LSO-Trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bên cạnh những dự án, chính sách hỗ trợ đầu tư trực tiếp của Chính phủ còn phải nói đến nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng xã hội. Nhiều năm trở lại đây, phong trào đóng góp, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ hội cựu chiến binh… đã thực sự trở thành người bạn đồng hành thân thiết của nhân dân trên con đường xóa đói giảm nghèo.

Đánh giá chung về hiệu quả công tác giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh đã khẳng định vai trò của các tổ chức hội và đoàn thể trong việc tham gia chương trình giảm nghèo. Trên thực tế, MTTQ và các tổ chức hội như Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Nông dân, Cựu chiến binh các cấp có vai trò tích cực, đóng góp rất nhiều vào thành công chung của công cuộc giảm nghèo.
Người dân xã Song Giáp (Cao Lộc) xuất bán gỗ rừng trồng – Ảnh: Khánh Ly
Theo số liệu thống kê, tính từ năm 2006 đến nay, ngân sách của tỉnh đã hỗ trợ chương trình xóa đói giảm nghèo 23 tỷ đồng, số tiền này đã được chuyển sang Ngân hàng chính sách xã hội cho người nghèo vay vốn để phát triển sản xuất. Trong khi đó, từ nguồn lực xã hội hóa, các tổ chức như Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã quyên góp, vận động được 11.251 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo. Trong đó, cấp tỉnh và trung ương hỗ trợ 6.020 triệu đồng, cấp huyện 4.207 triệu đồng, cấp xã 1.024 triệu đồng. Phong trào ủng hộ quỹ vì người nghèo đã ghi nhận tấm lòng của rất nhiều tập thể, cá nhân chia sẻ khó khăn với người nghèo, điển hình như Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVFP, Công ty RASS (Hoa Kỳ), Tổng công ty lương thực miền Bắc, Bưu điện tỉnh, Điện lực Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh, Công ty cổ phần vật tư tỉnh, Ban đại diện Phật giáo tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT… Đối với quỹ hỗ trợ nông dân, trong 5 năm qua, ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua Hội Nông dân tỉnh cùng với nguồn vận động của hội nông dân các cấp đã nâng tổng quỹ lên 7.200 triệu đồng, trong đó, Trung ương phân bổ 650 triệu đồng, tỉnh 1.600 triệu đồng, cấp huyện 5.000 triệu đồng…
Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào của tổ chức hội, đoàn thể, các hội viên, đoàn viên đã tích cực giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo, hướng dẫn kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, tương trợ và phân công giúp hội viên, đoàn viên nghèo có địa chỉ… Phong trào đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, thực tế những năm qua cho thấy nhiều hội viên sớm thoát khỏi đói nghèo. Có được kết quả này phải nói đến vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc đứng ra tín chấp vay vốn cho hội viên phát triển kinh tế. Trong 5 năm qua, Hội phụ nữ đã thành lập được 1.473 tổ tiết kiệm vay vốn từ nhiều nguồn khác nhau với số tiền 697.318 triệu đồng. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo, giúp đỡ xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ, giúp cho hàng trăm gia đình phụ nữ nghèo theo địa chỉ. Ngoài ra còn vận động quyên góp được hàng trăm triệu đồng, 85.225 ngày công, 342.435 cây giống và 125.228 kg thóc gạo. Đối với tổ chức Hội Nông dân, đã thành lập được 1.012 tổ tiết kiệm vay vốn, với số vốn cho vay 170.000 triệu đồng, đồng thời triển khai sâu rộng phong trào nông dân đoàn kết tương trợ giúp nhau trong sản xuất và đời sống, số hộ nông dân khá, giàu ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn thanh niên có 307 tổ tiết kiệm, quản lý 91.000 triệu đồng cho 7.100 hộ vay; Hội Cựu chiến binh có 270 tổ tiết kiệm, quản lý 86.157 triệu đồng cho 6.748 hội viên vay để phát triển sản xuất, kinh doanh…
Mô hình sản xuất rau an toàn của nông dân Văn Lãng – Ảnh: Thanh Hòa
Có thể nói rằng, từ việc bảo lãnh, tín chấp cho hội viên, đoàn viên vay vốn làm ăn đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, đáng chú ý xây dựng được nhiều mô hình kinh tế trang trại giỏi, có thu nhập từ 40-150 triệu đồng/năm. Thông qua đó tạo được việc làm cho hàng ngàn lao động mới, góp phần xóa được hàng ngàn hộ nhà dột nát cho các hộ là hội viên và đoàn viên. Cùng với đó, thực hiện chính sách an sinh xã hội, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức hội trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác cứu trợ đột xuất, cứu đói giáp hạt, chủ động giải quyết nhanh, kịp thời giúp các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh sớm ổn định cuộc sống và đi vào phát triển sản xuất. Kết quả, sau 5 năm, toàn tỉnh đã trợ giúp cho 459.030 người với kinh phí 176.972 triệu đồng.

Từ những kết quả trên đã cho thấy việc huy động các nguồn lực giảm nghèo đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, thể hiện sự sẻ chia của cộng đồng đối với người nghèo trên địa bàn tỉnh. Những nỗ lực này đã tạo nên thành công chung của công cuộc giảm nghèo, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 29,07% năm 2005 xuống còn 17,85% năm 2009 và ước hết năm 2010 giảm xuống còn khoảng 15%.

Thanh Huyền