Thứ ba,  17/05/2022

Chủ động phòng, chống cháy rừng trong mùa khô

Do diễn biến phức tạp của thời tiết; độ ẩm không khí thấp, khô hạn đã xảy ra tại nhiều vùng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Trong khi đó, công tác phòng, chống cháy rừng (PCCR) ở nhiều địa phương còn bất cập.Bạn đọc Nguyên Hải (Hải Phòng): Hải Phòng có hơn 23 nghìn ha rừng phân bố ở các quận, huyện: Kiến An, Đồ Sơn, Thủy Nguyên và Cát Hải. Theo thống kê của cơ quan chức năng, năm 2009, xảy ra bảy vụ cháy rừng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy rừng là có nhiều nghĩa trang, đền, miếu nằm xen kẽ trong các khu rừng. Vào các ngày lễ hội, cúng giỗ, người dân thường mang vàng mã đến đốt, gây cháy rừng. Mặt khác, việc triển khai hoạt động của ban chỉ huy PCCR còn lúng túng, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng. Việc giao khoán rừng cho các hộ dân chưa phát huy hiệu quả trong PCCR.Bạn đọc Hoàng Vân (Yên Bái): Hiện nay, tình hình cháy rừng trong cả nước diễn biến phức tạp, có nhiều vụ cháy lớn xảy ra. Các...

Do diễn biến phức tạp của thời tiết; độ ẩm không khí thấp, khô hạn đã xảy ra tại nhiều vùng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Trong khi đó, công tác phòng, chống cháy rừng (PCCR) ở nhiều địa phương còn bất cập.

Bạn đọc Nguyên Hải (Hải Phòng): Hải Phòng có hơn 23 nghìn ha rừng phân bố ở các quận, huyện: Kiến An, Đồ Sơn, Thủy Nguyên và Cát Hải. Theo thống kê của cơ quan chức năng, năm 2009, xảy ra bảy vụ cháy rừng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy rừng là có nhiều nghĩa trang, đền, miếu nằm xen kẽ trong các khu rừng. Vào các ngày lễ hội, cúng giỗ, người dân thường mang vàng mã đến đốt, gây cháy rừng. Mặt khác, việc triển khai hoạt động của ban chỉ huy PCCR còn lúng túng, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng. Việc giao khoán rừng cho các hộ dân chưa phát huy hiệu quả trong PCCR.

Bạn đọc Hoàng Vân (Yên Bái): Hiện nay, tình hình cháy rừng trong cả nước diễn biến phức tạp, có nhiều vụ cháy lớn xảy ra. Các vụ cháy tuy được chính quyền địa phương, chủ rừng và lực lượng kiểm lâm địa bàn huy động kịp thời lực lượng dập lửa, song vẫn gây thiệt hại nặng. Một trong những nguyên nhân gia tăng các vụ cháy rừng thời gian qua là chủ rừng thấy hiệu quả kinh tế thấp, cho nên không chú ý phát dọn thực bì trước mùa hanh khô theo hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm. Người dân địa phương còn chủ quan, bất cẩn khi sử dụng lửa trong rừng. Việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng chưa nghiêm, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, chưa nhận thấy mức độ nguy hiểm và tác hại của cháy rừng.

Bạn đọc Hoàng Lâm (Điện Biên): Diện tích rừng tăng mạnh, nhưng lực lượng kiểm lâm quá mỏng; khi xảy ra cháy rừng thường không tìm ra thủ phạm, không xử lý được, cho nên không răn đe được các đối tượng khác. Từ thực tế đó, càng đòi hỏi chính quyền các cấp, ngành chức năng và các chủ rừng thực hiện đồng bộ các biện pháp PCCR, như giảm nguồn vật liệu gây cháy, chia lô, khoảnh rõ ràng bằng đường băng cản lửa, bố trí nhân lực kiểm tra, giám sát lửa rừng. Đi đôi với các biện pháp trên cần nêu cao trách nhiệm của thành viên ban chỉ đạo các cấp và cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn. Chi cục Kiểm lâm cần phối hợp chặt với cơ quan dự báo khí tượng – thủy văn nắm chắc diễn biến thời tiết để cảnh báo và thông báo cấp dự báo cháy rừng kịp thời cho các địa phương, chủ rừng.

Theo Nhandan