Thứ tư,  18/05/2022

Thành phố Lạng Sơn:Tập huấn kỹ năng hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ

LSO-Ngày 9/12/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ cho 82 cán bộ là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố và 8 xã, phường trên địa bàn.Thành phố Lạng Sơn tập huấn kỹ năng hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữTại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt nội dung cơ bản về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành; trách nhiệm thực hiện và đảm bảo bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời các học viên cũng được trang bị kỹ năng để triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố và các xã, phường, từ đó góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa...

LSO-Ngày 9/12/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ cho 82 cán bộ là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố và 8 xã, phường trên địa bàn.
Thành phố Lạng Sơn tập huấn kỹ năng hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ
Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt nội dung cơ bản về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành; trách nhiệm thực hiện và đảm bảo bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời các học viên cũng được trang bị kỹ năng để triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố và các xã, phường, từ đó góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Thúy Hường