Thứ ba,  29/11/2022

Ngày hội "Trái tim tình nguyện lần II-2010"

Hưởng ứng Năm Quốc tế tình nguyện lần thứ 10, "Ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS 1-12", "Ngày Quốc tế người Khuyết tật 3-12" và "Ngày Quốc tế người tình nguyện 5-12", Năm thanh niên 2011, Hội Thanh niên vận động Hiến máu Hà Nội phối hợp Hội Thanh niên Tình nguyện Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương tổ chức ngày hội "Trái tim tình nguyện lần II-2010", diễn ra tại gò Đống Đa.Với thông điệp 'Nối vòng tay tình nguyện - Sẻ giọt máu yêu thương', nhằm kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu nhân đạo thể hiện trách nhiệm, thái độ không thờ ơ với hàng nghìn người bệnh đang bị đe dọa sự sống trong giai đoạn khan hiến máu, nguy cơ không có đủ máu để truyền. Đến với Ngày hội 'Trái tim tình nguyện' có năm nghìn tình nguyện viên và 2.215 người đăng ký hiến máu tình nguyện. Với sự nỗ lực và chung tay góp sức của cộng đồng tình nguyện, ngày hội tiếp nhận được 1.514 đơn vị máu góp phần vào 'kho máu dự phòng' chữa trị cho người bệnh khắc phục tình trạng khan hiếm...

Hưởng ứng Năm Quốc tế tình nguyện lần thứ 10, “Ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS 1-12”, “Ngày Quốc tế người Khuyết tật 3-12” và “Ngày Quốc tế người tình nguyện 5-12”, Năm thanh niên 2011, Hội Thanh niên vận động Hiến máu Hà Nội phối hợp Hội Thanh niên Tình nguyện Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu trung ương tổ chức ngày hội “Trái tim tình nguyện lần II-2010”, diễn ra tại gò Đống Đa.

Với thông điệp &#39Nối vòng tay tình nguyện – Sẻ giọt máu yêu thương&#39, nhằm kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu nhân đạo thể hiện trách nhiệm, thái độ không thờ ơ với hàng nghìn người bệnh đang bị đe dọa sự sống trong giai đoạn khan hiến máu, nguy cơ không có đủ máu để truyền. Đến với Ngày hội &#39Trái tim tình nguyện&#39 có năm nghìn tình nguyện viên và 2.215 người đăng ký hiến máu tình nguyện. Với sự nỗ lực và chung tay góp sức của cộng đồng tình nguyện, ngày hội tiếp nhận được 1.514 đơn vị máu góp phần vào &#39kho máu dự phòng&#39 chữa trị cho người bệnh khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp Tết sắp tới.

Theo Nhandan