Thứ hai,  05/06/2023

Cuộc thi viết "Gương sáng ngành công thương"

Ngày 9-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Công thương, Công đoàn Công thương Việt Nam, tổ chức trao giải Cuộc thi viết "Gương sáng ngành công thương". Cuộc thi đã thu hút hơn 300 bài viết về những tấm gương xuất sắc trong ngành. Đây là một việc làm thiết thực, nhằm nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở các cơ quan, đơn vị thuộc ngành công thương.Ban tổ chức đã quyết định trao bốn giải nhì, mười giải ba, hai mươi mốt giải khuyến khích cho những bài viết xuất sắc. Tuy không có giải nhất, nhưng các bài viết đã đạt được những tiêu chí cơ bản đề ra.Phát huy kết quả đã đạt được qua cuộc thi này, Tạp chí Công nghiệp sẽ tiếp tục duy trì chuyên mục 'Gương sáng ngành công thương' trên các ấn phẩm định kỳ và trên mạng Công nghiệp...

Ngày 9-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Công thương, Công đoàn Công thương Việt Nam, tổ chức trao giải Cuộc thi viết “Gương sáng ngành công thương”. Cuộc thi đã thu hút hơn 300 bài viết về những tấm gương xuất sắc trong ngành. Đây là một việc làm thiết thực, nhằm nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cơ quan, đơn vị thuộc ngành công thương.

Ban tổ chức đã quyết định trao bốn giải nhì, mười giải ba, hai mươi mốt giải khuyến khích cho những bài viết xuất sắc. Tuy không có giải nhất, nhưng các bài viết đã đạt được những tiêu chí cơ bản đề ra.

Phát huy kết quả đã đạt được qua cuộc thi này, Tạp chí Công nghiệp sẽ tiếp tục duy trì chuyên mục &#39Gương sáng ngành công thương&#39 trên các ấn phẩm định kỳ và trên mạng Công nghiệp online.

Theo Nhandan