Thứ ba,  17/05/2022

Không thiếu thịt gia súc, gia cầm trong dịp Tết

Theo Cục Chăn nuôi, tổng sản lượng thịt hơi các loại năm 2010 có khả năng đạt từ 3,9 đến 4 triệu tấn (tương đương 2,7 đến 2,8 triệu tấn thịt xẻ), tăng 5 - 5,5% so với năm trước. Trong đó, thịt lợn chiếm 76,2%; thịt gia cầm chiếm 14,1%; thịt bò là 7,3%, thịt trâu là 2%... Thịt gia súc sẽ không thiếu trong dịp Tết Nguyên đán do có nguồn cung lớn. Khảo sát tại các trang trại cho thấy giá mua thịt lợn tại chuồng vẫn ổn định, dao động từ 42.000 đến 46.000 đồng/kg thịt hơi ở miền bắc. Tại miền nam, giá thịt lợn rẻ hơn, ở mức 30.000 đồng/kg trở xuống bởi có nhiều trang trại với nguồn cung rất lớn. Chăn nuôi gia cầm năm nay đã tăng trưởng 16%, nên trong dịp Tết Nguyên đán nguồn cung các loại thịt gia cầm tương đối dồi dào. Hiện giá thịt gia cầm đang xuống, chỉ còn khoảng 31.000 - 32.000...

Theo Cục Chăn nuôi, tổng sản lượng thịt hơi các loại năm 2010 có khả năng đạt từ 3,9 đến 4 triệu tấn (tương đương 2,7 đến 2,8 triệu tấn thịt xẻ), tăng 5 – 5,5% so với năm trước. Trong đó, thịt lợn chiếm 76,2%; thịt gia cầm chiếm 14,1%; thịt bò là 7,3%, thịt trâu là 2%… Thịt gia súc sẽ không thiếu trong dịp Tết Nguyên đán do có nguồn cung lớn. Khảo sát tại các trang trại cho thấy giá mua thịt lợn tại chuồng vẫn ổn định, dao động từ 42.000 đến 46.000 đồng/kg thịt hơi ở miền bắc. Tại miền nam, giá thịt lợn rẻ hơn, ở mức 30.000 đồng/kg trở xuống bởi có nhiều trang trại với nguồn cung rất lớn. Chăn nuôi gia cầm năm nay đã tăng trưởng 16%, nên trong dịp Tết Nguyên đán nguồn cung các loại thịt gia cầm tương đối dồi dào. Hiện giá thịt gia cầm đang xuống, chỉ còn khoảng 31.000 – 32.000 đồng/kg.

Theo Nhandan