Thứ ba,  17/05/2022

Xuất hiện nhiều mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân, đồng bào vùng cao

Ngày 10-12, tại Hà Nội, các bộ: Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Dân tộc đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 7-9-1999 về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số (khu vực phía bắc). Qua 10 năm thực hiện nghị quyết, nhiều tỉnh, thành phố đã xuất hiện những cách làm hay, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp đặc điểm tình hình địa phương như: Tuyên truyền thông qua lễ hội, phiên chợ vùng cao (Hà Giang); phát hành Phụ trương Pháp luật trong báo Đảng địa phương (TP Hải Phòng); tập huấn kiến thức pháp luật cho các vị chức sắc trong chùa Khmer(Trà Vinh); xây dựng Chương trình 'Ai đúng, ai sai' trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (Vĩnh Long); tuyên truyền pháp luật qua hình thức xe hoa, xe loa để thu hút nhân dân tham gia (Bình Phước); xây dựng 'điểm sáng'...

Ngày 10-12, tại Hà Nội, các bộ: Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Dân tộc đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 7-9-1999 về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số (khu vực phía bắc).

Qua 10 năm thực hiện nghị quyết, nhiều tỉnh, thành phố đã xuất hiện những cách làm hay, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp đặc điểm tình hình địa phương như: Tuyên truyền thông qua lễ hội, phiên chợ vùng cao (Hà Giang); phát hành Phụ trương Pháp luật trong báo Đảng địa phương (TP Hải Phòng); tập huấn kiến thức pháp luật cho các vị chức sắc trong chùa Khmer

(Trà Vinh); xây dựng Chương trình &#39Ai đúng, ai sai&#39 trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (Vĩnh Long); tuyên truyền pháp luật qua hình thức xe hoa, xe loa để thu hút nhân dân tham gia (Bình Phước); xây dựng &#39điểm sáng&#39 chấp hành pháp luật theo tiêu chí &#39bốn không&#39 (Gia Lai)…

Tuy nhiên, Hội nghị cũng nhận định hoạt động phối hợp giữa năm ngành ký Nghị quyết liên tịch số 01 ở một số địa phương tuy đã có chuyển biến, nhưng chưa thường xuyên, chặt chẽ. Tổ công tác thực hiện Kế hoạch liên tịch ở một số địa phương còn mang tính hình thức. Một số bộ, ngành được giao chủ trì các hoạt động PBGDPL trong Nghị quyết liên tịch 01 nhưng chưa chủ động, quan tâm tổ chức chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan hữu quan để triển khai.

Hội nghị thống nhất từ nay đến 2015, tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL, đưa pháp luật đến với nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng cao, vùng sâu, vùng xa một cách thường xuyên với phương châm &#39Hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở&#39 bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phù hợp với đối tượng.

Theo Nhandan