Thứ ba,  17/05/2022

Tặng nhà Ðại đoàn kết cho đồng bào vùng biên

Sáng 10-12, tại xã biên giới Đắc Nhoong, huyện Đác Glây, Bộ Tham mưu, Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum và chính quyền xã tổ chức trao 10 căn nhà Đại đoàn kết, 10 con bò sinh sản và 10 phần quà của BĐBP cho các hộ gia đình thuộc sáu làng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đác Nhoong; đồng thời khởi công xây dựng hơn 100 m đường giao thông nội thôn cho làng Đắc Ga, địa phương được BĐBP chọn làm mô hình điểm triển khai giúp dân phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội củng cố an ninh quốc phòng.Mỗi căn nhà được Bộ Tham mưu BĐBP hỗ trợ 20 triệu đồng, cùng với sự đóng góp của gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, và công sức của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 669 Đác Nhoong, các căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng có diện tích từ 38 m2 đến 60...

Sáng 10-12, tại xã biên giới Đắc Nhoong, huyện Đác Glây, Bộ Tham mưu, Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum và chính quyền xã tổ chức trao 10 căn nhà Đại đoàn kết, 10 con bò sinh sản và 10 phần quà của BĐBP cho các hộ gia đình thuộc sáu làng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đác Nhoong; đồng thời khởi công xây dựng hơn 100 m đường giao thông nội thôn cho làng Đắc Ga, địa phương được BĐBP chọn làm mô hình điểm triển khai giúp dân phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội củng cố an ninh quốc phòng.

Mỗi căn nhà được Bộ Tham mưu BĐBP hỗ trợ 20 triệu đồng, cùng với sự đóng góp của gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, và công sức của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 669 Đác Nhoong, các căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng có diện tích từ 38 m2 đến 60 m2.

Theo Nhandan