Thứ tư,  18/05/2022

Kết quả thực hiện Dự án Văn hóa an toàn giao thông

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức họp báo về kết quả thực hiện Dự án Văn hóa an toàn giao thông.Dự án được triển khai từ năm 2010-2014 gồm tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và nếp sống văn hóa, văn minh việc tham gia giao thông trong cộng đồng qua ba chương trình gồm: thông tin đại chúng, văn hóa nghệ thuật và hội thảo khoa học. Kết quả, sau sáu tháng hoạt động thực hiện dự án, Trung tâm đã có nhiều hoạt động: vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài văn hóa giao thông với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ ở các lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc...; dựng chương trình hài kịch Giao thông là quốc nạn, dàn dựng một số chương trình nghệ thuật truyền thống tuyên truyền về văn hóa giao thông; tổ chức hội thảo quốc gia về an toàn giao thông được triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng... và in kỷ yếu phục vụ công chúng. Trong tháng 12...

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức họp báo về kết quả thực hiện Dự án Văn hóa an toàn giao thông.

Dự án được triển khai từ năm 2010-2014 gồm tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và nếp sống văn hóa, văn minh việc tham gia giao thông trong cộng đồng qua ba chương trình gồm: thông tin đại chúng, văn hóa nghệ thuật và hội thảo khoa học. Kết quả, sau sáu tháng hoạt động thực hiện dự án, Trung tâm đã có nhiều hoạt động: vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài văn hóa giao thông với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ ở các lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc…; dựng chương trình hài kịch Giao thông là quốc nạn, dàn dựng một số chương trình nghệ thuật truyền thống tuyên truyền về văn hóa giao thông; tổ chức hội thảo quốc gia về an toàn giao thông được triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng… và in kỷ yếu phục vụ công chúng. Trong tháng 12 một hội thảo về an toàn giao thông sẽ tiếp tục được thực hiện tại TP Hồ Chí Minh và TP Quy Nhơn (Bình Định).

Theo Nhandan