Chủ nhật,  01/08/2021

Lạng Sơn: 17/22 sở, ngành thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"

LSO- Thực hiện Quyết định số 181/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (nay là thực hiện theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg), từ năm 2006 đến nay, Lạng Sơn có thêm 11 sở, ngành thực hiện cơ chế "một cửa", trong đó có 2 đơn vị triển khai thực hiện theo cơ chế "một cửa liên thông". Như vậy đến thời điểm hiện tại, trên toàn địa bàn tỉnh có 17/22 sở, ngành thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", 11/11 huyện, thành phố và 226/226 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế "một cửa". Trong đó, UBND thành phố Lạng Sơn đã thực hiện cơ chế "một cửa” hiện đại. Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại UBND thành phố LSViệc triển khai cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" đã góp phần công khai, minh bạch các hoạt động, giải quyết nhanh nhu cầu cho người dân, doanh nghiệp, tạo cơ chế thông thoáng...

LSO- Thực hiện Quyết định số 181/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (nay là thực hiện theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg), từ năm 2006 đến nay, Lạng Sơn có thêm 11 sở, ngành thực hiện cơ chế “một cửa”, trong đó có 2 đơn vị triển khai thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông”. Như vậy đến thời điểm hiện tại, trên toàn địa bàn tỉnh có 17/22 sở, ngành thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, 11/11 huyện, thành phố và 226/226 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”. Trong đó, UBND thành phố Lạng Sơn đã thực hiện cơ chế “một cửa” hiện đại.

Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND thành phố LS


Việc triển khai cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã góp phần công khai, minh bạch các hoạt động, giải quyết nhanh nhu cầu cho người dân, doanh nghiệp, tạo cơ chế thông thoáng trong giao dịch.

Bảo Vy