Thứ tư,  18/05/2022

Ðà Nẵng chăm lo đời sống người nghèo

TP Đà Nẵng vừa tổng kết 10 năm Ngày vì người nghèo và 150 ngày hành động cao điểm vì người nghèo, năm 2010.Cuộc vận động Ngày vì người nghèo trong 10 năm qua của Đà Nẵng được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, liên tục, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động nhiều tấm lòng chia sẻ, nhân ái của cộng đồng. Với hơn 522 tỷ đồng vận động được từ nhiều nguồn khác nhau để chăm lo công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, Đà Nẵng xây dựng gần 8.000 căn nhà đoàn kết tặng hộ nghèo, đồng thời giúp hàng nghìn đồng bào nghèo có điều kiện sửa chữa nhà cửa, khám, chữa bệnh và vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt là đã góp phần giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có điều kiện phẫu thuật; tiếp sức cho hàng trăm học sinh có nguy cơ nghỉ học được tiếp tục đến trường. Riêng trong năm 2010, hưởng ứng Chiến dịch 150 ngày vì người nghèo, Đà Nẵng đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 22,2 tỷ đồng... Những kết quả này đã mang...

TP Đà Nẵng vừa tổng kết 10 năm Ngày vì người nghèo và 150 ngày hành động cao điểm vì người nghèo, năm 2010.

Cuộc vận động Ngày vì người nghèo trong 10 năm qua của Đà Nẵng được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, liên tục, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động nhiều tấm lòng chia sẻ, nhân ái của cộng đồng. Với hơn 522 tỷ đồng vận động được từ nhiều nguồn khác nhau để chăm lo công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, Đà Nẵng xây dựng gần 8.000 căn nhà đoàn kết tặng hộ nghèo, đồng thời giúp hàng nghìn đồng bào nghèo có điều kiện sửa chữa nhà cửa, khám, chữa bệnh và vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt là đã góp phần giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có điều kiện phẫu thuật; tiếp sức cho hàng trăm học sinh có nguy cơ nghỉ học được tiếp tục đến trường. Riêng trong năm 2010, hưởng ứng Chiến dịch 150 ngày vì người nghèo, Đà Nẵng đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 22,2 tỷ đồng… Những kết quả này đã mang lại cho người nghèo, gia đình chính sách, neo đơn… điều kiện ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị này, TP Đà Nẵng xác định mục tiêu: phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành việc giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố còn 0%; năm 2011, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới thành phố còn 5,5% – 6%.

Theo Nhandan