Thứ hai,  05/06/2023

Khai giảng 2 lớp đào tạo nghề liên kết tại Chi Lăng

LSO-Ngày 13/12/2010, Trường Trung cấp nghề Việt Đức phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Chi Lăng tổ chức khai giảng hai lớp đào tạo nghề liên kết cho 68 học viên. Lớp học lần này tổ chức đào tạo 2 ngành nghề là: điện công nghiệp và điện dân dụng. Khai giảng 2 lớp đào tạo nghề liên kết tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chi LăngTheo chương trình, thời gian học nghề kéo dài khoảng 3 năm, các học viên chủ yếu là học sinh lớp 10 đang theo học tại Trung tâm GDTX huyện. Khi tham gia học nghề, các học viên được hưởng một số chính sách khuyến khích phát triển cho công tác đào tạo nghề như miễn học phí cho các học sinh thuộc diện chính sách, cấp kinh phí trợ cấp xã hội cho các đối tượng vùng III, dân tộc nội trú cũng như rất nhiều các ưu đãi khác dành cho người học.Sau lễ khai giảng, 2 lớp liên kết đào tạo nghề sẽ bắt đầu vào học chính thức từ ngày...

LSO-Ngày 13/12/2010, Trường Trung cấp nghề Việt Đức phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Chi Lăng tổ chức khai giảng hai lớp đào tạo nghề liên kết cho 68 học viên. Lớp học lần này tổ chức đào tạo 2 ngành nghề là: điện công nghiệp và điện dân dụng.
Khai giảng 2 lớp đào tạo nghề liên kết tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chi Lăng
Theo chương trình, thời gian học nghề kéo dài khoảng 3 năm, các học viên chủ yếu là học sinh lớp 10 đang theo học tại Trung tâm GDTX huyện. Khi tham gia học nghề, các học viên được hưởng một số chính sách khuyến khích phát triển cho công tác đào tạo nghề như miễn học phí cho các học sinh thuộc diện chính sách, cấp kinh phí trợ cấp xã hội cho các đối tượng vùng III, dân tộc nội trú cũng như rất nhiều các ưu đãi khác dành cho người học.
Sau lễ khai giảng, 2 lớp liên kết đào tạo nghề sẽ bắt đầu vào học chính thức từ ngày 17/12/2010.

Thanh Huyền