Thứ ba,  13/04/2021

Nâng cao năng lực an toàn và an ninh sinh học

Ngày 13-12, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam ký kết dự án "Nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát an toàn sinh học và an ninh sinh học (ATSH - ANSH) tại Việt Nam", với tổng số vốn dự kiến gần 990 nghìn USD bằng hình thức viện trợ không hoàn lại.Dự án được thực hiện từ nay đến tháng 12-2012, với mục tiêu xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn, quy định, cơ cấu tổ chức quản lý ATSH và ANSH ở Việt Nam; cũng như nâng cao năng lực cho phòng xét nghiệm ATSH tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Bệnh viện Phổi T.Ư và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh)... Với việc đưa vào sử dụng phòng xét nghiệm ATSH cấp ba tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư từ năm 2008, ngành y tế Việt Nam đã hoàn toàn chủ động trong việc chẩn đoán các bệnh dịch nguy hiểm như: cúm A (H5N1), A...

Ngày 13-12, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam ký kết dự án “Nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát an toàn sinh học và an ninh sinh học (ATSH – ANSH) tại Việt Nam”, với tổng số vốn dự kiến gần 990 nghìn USD bằng hình thức viện trợ không hoàn lại.

Dự án được thực hiện từ nay đến tháng 12-2012, với mục tiêu xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn, quy định, cơ cấu tổ chức quản lý ATSH và ANSH ở Việt Nam; cũng như nâng cao năng lực cho phòng xét nghiệm ATSH tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Bệnh viện Phổi T.Ư và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh)… Với việc đưa vào sử dụng phòng xét nghiệm ATSH cấp ba tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư từ năm 2008, ngành y tế Việt Nam đã hoàn toàn chủ động trong việc chẩn đoán các bệnh dịch nguy hiểm như: cúm A (H5N1), A (H1N1)…

Theo Nhandan