Thứ ba,  17/05/2022

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Dự án hỗ trợ người nghèo, dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên trong khám, chữa bệnh cho thấy: Sau năm năm triển khai đã có hơn 1,38 triệu người nghèo, dân tộc thiểu số trong khu vực được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng.Việc thực hiện hỗ trợ khi người nghèo, dân tộc thiểu số đến điều trị tại các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến tỉnh với các loại hình: Hỗ trợ bữa ăn khi điều trị nội trú; chi phí đi lại khi điều trị nội trú; chi phí điều trị trực tiếp (chi phí không được BHYT thanh toán); các đợt khám, chữa bệnh tại cộng đồng. Trong đó, hai nội dung hỗ trợ được đánh giá rất thiết thực là hỗ trợ bữa ăn và chi phí đi lại. Thống kê cũng cho thấy 100% số người dân tộc thiểu số đến khám, chữa bệnh tại tuyến huyện nhận được sự hỗ trợ của dự án. Tỷ lệ này ở tuyến tỉnh cũng đạt tới 95%.Theo đánh giá, các nội dung hỗ trợ của dự án hết sức thiết thực đối với người...

Dự án hỗ trợ người nghèo, dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên trong khám, chữa bệnh cho thấy: Sau năm năm triển khai đã có hơn 1,38 triệu người nghèo, dân tộc thiểu số trong khu vực được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng.

Việc thực hiện hỗ trợ khi người nghèo, dân tộc thiểu số đến điều trị tại các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến tỉnh với các loại hình: Hỗ trợ bữa ăn khi điều trị nội trú; chi phí đi lại khi điều trị nội trú; chi phí điều trị trực tiếp (chi phí không được BHYT thanh toán); các đợt khám, chữa bệnh tại cộng đồng. Trong đó, hai nội dung hỗ trợ được đánh giá rất thiết thực là hỗ trợ bữa ăn và chi phí đi lại. Thống kê cũng cho thấy 100% số người dân tộc thiểu số đến khám, chữa bệnh tại tuyến huyện nhận được sự hỗ trợ của dự án. Tỷ lệ này ở tuyến tỉnh cũng đạt tới 95%.

Theo đánh giá, các nội dung hỗ trợ của dự án hết sức thiết thực đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số do đã giúp giảm gánh nặng tài chính chi phí khám, chữa bệnh gián tiếp (tiền ăn, đi lại) và chi phí chữa bệnh trực tiếp (điều trị kỹ thuật cao, ngoài danh mục chi trả của BHYT). Kết quả điều tra cho thấy có tới 83% số người bệnh khi ra viện không phải trả bất kỳ khoản tiền nào khi khám, chữa bệnh nội trú.

Theo Nhandan