Thứ bảy,  10/04/2021

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia môi trường y tế

Ngày 14-12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác môi trường y tế nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong quản lý môi trường y tế giai đoạn 2006 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2011- 2015. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc quản lý môi trường y tế những năm qua tuy đã đạt một số kết quả, nhưng còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, từ chất thải y tế chưa được quan tâm đúng mức đến môi trường nông thôn khó kiểm soát, nhiều khu dân cư bị ô nhiễm asen, kim loại nặng dẫn đến hình thành các "làng ung thư"... Nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường không được phát hiện sớm, chỉ đến khi gây bức xúc cho người dân, cơ quan cảnh sát môi trường vào cuộc thì cơ quan quản lý mới biết.Để đạt các mục tiêu đề ra, giai đoạn 2011- 2015, ngành y tế sẽ tăng cường sự phối hợp các bộ, ngành liên quan và các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ môi trường y tế. Từng bước giải quyết tình trạng...

Ngày 14-12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác môi trường y tế nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong quản lý môi trường y tế giai đoạn 2006 – 2010 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2011- 2015. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc quản lý môi trường y tế những năm qua tuy đã đạt một số kết quả, nhưng còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, từ chất thải y tế chưa được quan tâm đúng mức đến môi trường nông thôn khó kiểm soát, nhiều khu dân cư bị ô nhiễm asen, kim loại nặng dẫn đến hình thành các “làng ung thư”… Nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường không được phát hiện sớm, chỉ đến khi gây bức xúc cho người dân, cơ quan cảnh sát môi trường vào cuộc thì cơ quan quản lý mới biết.

Để đạt các mục tiêu đề ra, giai đoạn 2011- 2015, ngành y tế sẽ tăng cường sự phối hợp các bộ, ngành liên quan và các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ môi trường y tế. Từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế có nguy cơ cao; giám sát môi trường lao động, phòng, chống các bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn… hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia môi trường y tế.

Theo Nhandan