Thứ bảy,  10/04/2021

Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

LSO-Trong những năm vừa qua, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển toàn diện, tốc độ đô thị hóa khá nhanh. Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, đô thị hóa tạo ra những chuyển biến mới được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, song từ đó cũng nảy sinh nhiều diễn biến phức tạp về việc khiếu nại đền bù giải phóng mặt bằng, về giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho nông dân không còn đất canh tác… Bên cạnh đó, một số cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, vi phạm chính sách đất đai… làm nảy sinh tình trạng khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó số đông là nông dân.Hội nghị tập huấn Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ Hội Nông dân các cấp năm 2010Trước tình hình trên, nhằm làm tốt công tác thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 22/5/2002 về tăng...

LSO-Trong những năm vừa qua, kinh tế – xã hội của tỉnh có bước phát triển toàn diện, tốc độ đô thị hóa khá nhanh. Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, đô thị hóa tạo ra những chuyển biến mới được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, song từ đó cũng nảy sinh nhiều diễn biến phức tạp về việc khiếu nại đền bù giải phóng mặt bằng, về giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho nông dân không còn đất canh tác… Bên cạnh đó, một số cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, vi phạm chính sách đất đai… làm nảy sinh tình trạng khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó số đông là nông dân.
Hội nghị tập huấn Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ Hội Nông dân các cấp năm 2010
Trước tình hình trên, nhằm làm tốt công tác thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 22/5/2002 về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trên cơ sở đó, các đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nông dân thì cán bộ hội đều được mời nghiên cứu, xem xét cùng tham gia giải quyết. Ở một số cơ sở có tình hình phức tạp, cán bộ hội đều được cử tham gia vào các đoàn công tác của tỉnh, huyện trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình. Với quan điểm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân không phải là việc riêng của ngành nào, cấp nào, cần huy động sức mạnh tổng hợp của chính quyền, cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể để giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu kiện của công dân ngay tại cơ sở đúng pháp luật. Do vậy, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phối hợp với ngành tư pháp, MTTQ, các đoàn thể tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân với nhiều nội dung liên quan đến sản xuất và đời sống đang gây nhiều bức xúc, vướng mắc trong nông dân như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân gia đình… bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng như: Hội thi nhà nông đua tài, thi cán bộ chi hội giỏi, hội thi “nông dân tìm hiểu pháp luật”, dưới hình thức sân khấu hoá, giao lưu tìm hiểu pháp luật giữa các câu lạc bộ, tham gia các cuộc thi viết am hiểu về Luật Đất đai, Pháp lệnh Dân số, Luật Phòng chống tham nhũng… 100% cơ sở hội trong tỉnh có sổ tay “Phổ biến pháp luật cho nông dân”. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chủ động cùng các ngành biên soạn bài giảng với nội dung chủ yếu là kiến thức và một số nghiệp vụ cơ bản giúp cho cán bộ hội tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, mỗi năm mở lớp tập huấn về công tác hoà giải và trình tự các bước tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho hàng trăm cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở.

Xác định trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, từ năm 2002 đến nay, các cấp hội trên toàn tỉnh đã tích cực phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước của tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí tại văn phòng được 2.673 việc; trợ giúp lưu động tại cơ sở được 116 đợt với gần 6.000 lượt hội viên nông dân tham dự, trong đó có nhiều cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, cơ sở có tình hình phức tạp… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, phối hợp trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân của các cấp hội trong những năm qua đã góp phần nâng cao nhận thức của nông dân về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hạn chế đáng kể những thắc mắc khiếu nại của nông dân, ổn định tình hình nông thôn. Từ thực tế, khiếu kiện của nông dân chủ yếu tập trung vào những vấn đề liên quan đến đền bù thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho các khu công nghiệp, các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các ngành trong việc tuyên truyền, thuyết phục, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân. Việc tham gia và trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân được các cấp hội thực hiện đem lại kết quả tích cực. Minh chứng là những năm qua, hội đã phối hợp cùng chính quyền, các ngành chức năng giải quyết được trên 5.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo của nông dân. Qua đó, góp phần ổn định tình hình trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. Có thể nói, trong quá trình tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, các cấp Hội Nông dân không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế, nhưng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực cho nông dân, vị thế của hội được nâng lên, đã thể hiện rõ vai trò là một tổ chức chính trị – xã hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Mối quan hệ giữa hội với các ban, ngành đoàn thể được tăng cường, gắn bó.

Trung Xuân