Thứ ba,  29/11/2022

Chi cục Dân số: Triển khai tháng hành động về dân số và ngày dân số Việt Nam 26/12

LSO- Ngày 16/12/2010, Chi cục Dân Số, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn năm 2010 và triển khai tháng hành động về dân số, ngày dân số Việt Nam 26/12. Năm 2010, toàn Chi cục Dân số tỉnh đã triển khai chiến dịch đến 118/226 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh vượt 7,27% so với kế hoạch. Tuyên truyền, vận động về chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình cho 375.623 người. Các chỉ tiêu, kế hoạch khác của chiến dịch đều hoàn thành tốt, đặc biệt là các chỉ tiêu gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình lâm sàng, trong đó số tiêm tránh thai đạt cao. Tại hội nghị, Chi cục Dân số cũng đã triển khai tháng hành động về dân số và ngày dân số Việt Nam năm 2010 vơi chủ đề: “Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát...

LSO- Ngày 16/12/2010, Chi cục Dân Số, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn năm 2010 và triển khai tháng hành động về dân số, ngày dân số Việt Nam 26/12. Năm 2010, toàn Chi cục Dân số tỉnh đã triển khai chiến dịch đến 118/226 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh vượt 7,27% so với kế hoạch. Tuyên truyền, vận động về chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình cho 375.623 người. Các chỉ tiêu, kế hoạch khác của chiến dịch đều hoàn thành tốt, đặc biệt là các chỉ tiêu gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình lâm sàng, trong đó số tiêm tránh thai đạt cao.
Tại hội nghị, Chi cục Dân số cũng đã triển khai tháng hành động về dân số và ngày dân số Việt Nam năm 2010 vơi chủ đề: “Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước”. Trong tháng hành động, sẽ tập trung vào các hoạt động truyền thông về KHHGĐ, tiếp tục triển khai các loại hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ cho nhân dân tại các cụm dân cư…Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Dân số, Sở Y tế đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác DSKHHGĐ trong năm 2010.

Lê Minh