Thứ tư,  18/05/2022

TP Hồ Chí Minh Tạm ngừng đào đường dịp Tết Dương lịch và Âm lịch

Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh vừa thông báo kế hoạch tạm ngừng thi công các công trình đào đường trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Mão.Trong Tết Dương lịch, các công trình đào đường để lắp đặt công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố sẽ tạm ngừng thi công từ ngày 31-12-2010 đến hết ngày 1-1-2011. Đối với các công trình thi công đào đường xây dựng hệ thống thoát nước thuộc các dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam - tiểu dự án nâng cấp lưu vực kênh Tân Hóa - Lò Gốm; dự án vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) được phép tồn tại hàng rào công trường nhưng phải thu gọn, làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực công trường thi công. Trong Tết Nguyên đán Tân Mão, các công trình đào đường để lắp đặt công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố tạm ngừng thi công từ ngày 18-1-2011 (15 tháng Chạp) đến hết ngày 10-2-2011 (mồng 8...

Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh vừa thông báo kế hoạch tạm ngừng thi công các công trình đào đường trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Mão.

Trong Tết Dương lịch, các công trình đào đường để lắp đặt công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố sẽ tạm ngừng thi công từ ngày 31-12-2010 đến hết ngày 1-1-2011. Đối với các công trình thi công đào đường xây dựng hệ thống thoát nước thuộc các dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam – tiểu dự án nâng cấp lưu vực kênh Tân Hóa – Lò Gốm; dự án vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè) được phép tồn tại hàng rào công trường nhưng phải thu gọn, làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực công trường thi công. Trong Tết Nguyên đán Tân Mão, các công trình đào đường để lắp đặt công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố tạm ngừng thi công từ ngày 18-1-2011 (15 tháng Chạp) đến hết ngày 10-2-2011 (mồng 8 Tết).

Theo Nhandan