Thứ tư,  18/05/2022

TP Lạng Sơn: Kiểm tra 45 điểm kinh doanh dịch vụ Internet

LSO-Thực hiện chương trình công tác năm 2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã thành lập Đội kiểm tra Liên ngành văn hóa phối hợp với đội kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các điểm kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn thành phố. Kết quả, đã kiểm tra 45 điểm kinh doanh dịch vụ Internet tại 5 phường, xã, trong đó 36 đại lý chấp hành tốt, nhắc nhở 3 đại lý, yêu cầu và hướng dẫn 1 đại lý hoàn tất các thủ tục về kinh doanh, xử phạt hành chính 5 đại lý với số tiền 1,8 triệu đồng do vi phạm các lỗi: không niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ nội quy phòng máy, giá dịch vụ.Thời gian tới, thành phố Lạng Sơn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet tuân thủ theo đúng quy định của Pháp...

LSO-Thực hiện chương trình công tác năm 2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã thành lập Đội kiểm tra Liên ngành văn hóa phối hợp với đội kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các điểm kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn thành phố.
Kết quả, đã kiểm tra 45 điểm kinh doanh dịch vụ Internet tại 5 phường, xã, trong đó 36 đại lý chấp hành tốt, nhắc nhở 3 đại lý, yêu cầu và hướng dẫn 1 đại lý hoàn tất các thủ tục về kinh doanh, xử phạt hành chính 5 đại lý với số tiền 1,8 triệu đồng do vi phạm các lỗi: không niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ nội quy phòng máy, giá dịch vụ.
Thời gian tới, thành phố Lạng Sơn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

Bảo Vy