Thứ tư,  18/05/2022

Vứt xác động vật chết ở kè sông Kỳ Cùng

LSO-Ngày 16/12/2010, tại kè sông Kỳ Cùng thuộc khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn xuất hiện xác 2 con lợn chết có nhiều dấu hiệu bị bệnh. Người dân ở đây cho biết, xác đã bị bỏ lại đây từ 2 ngày trước. Tuy chưa có cơ quan chức năng đến xác minh rõ nguyên nhân nhưng việc vứt xác động vật chết đã gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.Xác động vật chết có dấu hiệu bị bệnh được vứt tại kè sôngHiện nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện nhiều con lợn mắc bệnh lở mồm long móng tại thôn Phai Trần, thôn Hoàng Sơn xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Tân Lang, Thanh Long huyện Văn Lãng, xã Hoà Thắng, Đồng Tân huyện Hữu Lũng. Tính đến ngày 26/11/2010, tổng số gia súc mắc bệnh là 114 con, trong đó 91 con trâu, 17 con bò, chết và tiêu hủy 06 con lợn. Chính vì vậy, thay vì đem vứt xác động vật chết tại nơi công cộng, người dân cần nâng cao ý thức, hiểu biết để phòng, chống...

LSO-Ngày 16/12/2010, tại kè sông Kỳ Cùng thuộc khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn xuất hiện xác 2 con lợn chết có nhiều dấu hiệu bị bệnh.

Người dân ở đây cho biết, xác đã bị bỏ lại đây từ 2 ngày trước. Tuy chưa có cơ quan chức năng đến xác minh rõ nguyên nhân nhưng việc vứt xác động vật chết đã gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
Xác động vật chết có dấu hiệu bị bệnh được vứt tại kè sông
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện nhiều con lợn mắc bệnh lở mồm long móng tại thôn Phai Trần, thôn Hoàng Sơn xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Tân Lang, Thanh Long huyện Văn Lãng, xã Hoà Thắng, Đồng Tân huyện Hữu Lũng. Tính đến ngày 26/11/2010, tổng số gia súc mắc bệnh là 114 con, trong đó 91 con trâu, 17 con bò, chết và tiêu hủy 06 con lợn. Chính vì vậy, thay vì đem vứt xác động vật chết tại nơi công cộng, người dân cần nâng cao ý thức, hiểu biết để phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, tránh thiệt hại về kinh tế, tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
Thanh Hòa