Thứ ba,  17/05/2022

Việt Nam và WWF ký thỏa thuận phát triển bền vững ngành công nghiệp cá tra

Sau hai ngày làm việc (16 và 17-12), Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Hội nghề cá Việt Nam và Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã chính thức ký thỏa thuận về phát triển bền vững ngành công nghiệp cá tra Việt Nam. Theo bản thỏa thuận, WWF sẽ hợp tác với VASEP và Hội nghề cá Việt Nam để hỗ trợ, đào tạo cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản hiểu biết về tiêu chuẩn phát triển bền vững của WWF, cụ thể là tiêu chuẩn của Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC). Thời gian hỗ trợ là sáu tháng, bắt đầu từ năm 2011. WWF cũng cam kết sẽ hỗ trợ kinh phí trong việc mời chuyên gia tư vấn kêu gọi các tổ chức đầu tư phát triển cá tra bền vững. Bản thỏa thuận cũng ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc hướng tới phát triển ngành thủy sản bền vững.Trước đó, ngày 15-12, WWF đã cam kết đưa cá tra Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ, chuyển vào một danh mục chuyên biệt, không có xếp...

Sau hai ngày làm việc (16 và 17-12), Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Hội nghề cá Việt Nam và Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã chính thức ký thỏa thuận về phát triển bền vững ngành công nghiệp cá tra Việt Nam. Theo bản thỏa thuận, WWF sẽ hợp tác với VASEP và Hội nghề cá Việt Nam để hỗ trợ, đào tạo cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản hiểu biết về tiêu chuẩn phát triển bền vững của WWF, cụ thể là tiêu chuẩn của Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC). Thời gian hỗ trợ là sáu tháng, bắt đầu từ năm 2011. WWF cũng cam kết sẽ hỗ trợ kinh phí trong việc mời chuyên gia tư vấn kêu gọi các tổ chức đầu tư phát triển cá tra bền vững. Bản thỏa thuận cũng ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc hướng tới phát triển ngành thủy sản bền vững.

Trước đó, ngày 15-12, WWF đã cam kết đưa cá tra Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ, chuyển vào một danh mục chuyên biệt, không có xếp loại, đánh giá qua mầu sắc, có chú dẫn &#39Hướng tới đạt chứng chỉ&#39 trong Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản 2010 – 2011.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Phạm Anh Tuấn cho biết: Việc ký thỏa thuận với WWF về phát triển bền vững ngành công nghiệp cá tra là cần thiết. Tuy nhiên, phía Việt Nam cũng khẳng định, việc thay đổi sang tiêu chuẩn ASC cần lộ trình dài hơi và chúng ta ghi nhớ là cùng nhau hướng đến hỗ trợ nền nuôi cá tra đạt tiêu chuẩn toàn cầu về khía cạnh môi trường xã hội và vệ sinh an toàn. Việc ký thỏa thuận là điều kiện tốt giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống nuôi đạt tiêu chuẩn tốt hơn.

Còn ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội nghề cá Việt Nam cho rằng: Trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng hợp tác, xây dựng một số dự án để đưa hệ thống cá tra Việt Nam tiến đến đạt tiêu chuẩn toàn cầu cũng như bảo đảm phúc lợi, vệ sinh an toàn. Trước mắt sẽ hợp tác đào tạo doanh nghiệp thủy sản và người nuôi thủy sản tìm hiểu rõ về ASC và áp dụng ASC. Tuy nhiên, ông Cương nhấn mạnh: Việc áp dụng tiêu chuẩn ASC cũng còn tùy thuộc vào từng thị trường xuất khẩu, cụ thể là tùy thuộc vào người mua hàng có yêu cầu hay không, vì trên thực tế cá tra của Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khác về an toàn và chất lượng.

Theo Nhandan