Thứ ba,  17/05/2022

Công tác dân số ở Văn Quan: Những tín hiệu vui

LSO-Là một huyện nghèo, dân trí không đồng đều, Văn Quan gặp không ít khó khăn trong thực hiện công tác dân số - KHHGĐ. Song với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đặc biệt là nỗ lực của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số, công tác dân số ở Văn Quan đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.Văn Quan hiện có 12.363 hộ dân với hơn 53.826 nhân khẩu, trong đó tổng số phụ nữ trong độ tuổi có chồng là 9.967 người. Trong năm 2010, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại trên toàn huyện đạt 79%, tỷ lệ giảm sinh giảm 0,3%o, đặc biệt tỷ lệ sinh con thứ 3 đã giảm 1,3% so với năm 2009 và không có trường hợp cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3. Với kết quả này, Văn Quan tiếp tục có những bước tiến đáng kể trong thực hiện chính sách dân số-KHHGĐ.Chị em phụ nữ xã Khánh Khê (Văn Quan) được truyền thông về DS-KHHGĐChị Hà Thị Phòng, Giám đốc Trung tâm...

LSO-Là một huyện nghèo, dân trí không đồng đều, Văn Quan gặp không ít khó khăn trong thực hiện công tác dân số – KHHGĐ. Song với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đặc biệt là nỗ lực của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số, công tác dân số ở Văn Quan đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Văn Quan hiện có 12.363 hộ dân với hơn 53.826 nhân khẩu, trong đó tổng số phụ nữ trong độ tuổi có chồng là 9.967 người. Trong năm 2010, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại trên toàn huyện đạt 79%, tỷ lệ giảm sinh giảm 0,3%o, đặc biệt tỷ lệ sinh con thứ 3 đã giảm 1,3% so với năm 2009 và không có trường hợp cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3. Với kết quả này, Văn Quan tiếp tục có những bước tiến đáng kể trong thực hiện chính sách dân số-KHHGĐ.
Chị em phụ nữ xã Khánh Khê (Văn Quan) được truyền thông về DS-KHHGĐ
Chị Hà Thị Phòng, Giám đốc Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Văn Quan cho biết: Để thực hiện tốt công tác dân số-KHHGĐ, những năm qua, Văn Quan luôn chú trọng công tác truyền thông nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho người dân về chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến dân số-KHHGĐ, về chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS), thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại… Trong đó chú trọng tuyên truyền ở các xã vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao. Là đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông, giáo dục về dân số-KHHGĐ trên địa bàn huyện, Trung tâm luôn chủ động và tích cực phối hợp với các ban, ngành như Hội LHPN, Phòng Văn hóa-Thông tin, các trường THPP, PTCS… tổ chức truyền thông trực tiếp, truyền thông lưu động về dân số-KHHGĐ cho nhân dân, cho giáo viên và học sinh các trường học. Từ đó, trang bị kiến thức và góp phần nâng cao nhận thức cho người dân để thực hiện tốt chính sách dân số-KHHGĐ.
Với 24 cán bộ chuyên trách cùng 267 cộng tác viên dân số tại 24 xã, thị trấn trong toàn huyện, các hoạt động truyền thông, thu thập thông tin, thống kê về dân số-KHHGĐ ở Văn Quan được phủ khắp đến thôn, bản. Cùng với đó là việc tăng cường các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại các xã, thị trấn, đặc biệt là những vùng khó khăn và có mức sinh cao. Trong năm 2010, Văn Quan triển khai chiến dịch tăng cường dịch vụ CSSKSS/ KHHGĐ tại 13/24 xã, thị trấn, tập trung vào 2 gói dịch vụ KHHGĐ và phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản, kết quả thực hiện đều vượt chỉ tiêu, trong đó, gói dịch vụ KHHGĐ đạt 103% kế hoạch, gói phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản đạt 109,5% kế hoạch. Chiến dịch còn cung cấp 6.500 tờ rơi, tuyên truyền lồng ghép cho hơn 1.500 lượt người về các biện pháp tránh thai hiện đại, mang thai an toàn, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số-KHHGĐ. Qua đó, không chỉ giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ mà còn góp phần nâng cao nhận thức, từng bước làm thay đổi tư tưởng “trọng nam khinh nữ” trong một bộ phận nhân dân, giảm dần tình trạng “vỡ kế hoạch”, sinh con thứ 3.
Mặc dù đã đạt được một số kết quả, song công tác dân số-KHHGĐ ở Văn Quan hiện còn không ít khó khăn, hạn chế như tình trạng mất cân bằng giới tính; việc xử phạt theo Quyết định 21 của UBND tỉnh về vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ chưa được thực hiện triệt để; chế độ thù lao còn thấp chưa khuyến khích được cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số yên tâm công tác; có nơi, công tác dân số chưa nhận được sự quan tâm thỏa đáng của cấp ủy, chính quyền mà bị phó mặc cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên… Cho nên cùng với việc đẩy mạnh truyền thông giáo dục về dân số-KHHGĐ trong thời gian tới, Văn Quan sẽ chú trọng tuyên truyền, nâng cao hơn nữa vai trò của các cấp, ngành để nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số-KHHGĐ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thúy Hường