Thứ ba,  17/05/2022

Giao lưu, tìm hiểu "Sinh viên Việt Nam với biến đổi khí hậu"

Sáng 19-12, tại thành phố Nam Định, T.Ư Hội sinh viên Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tổ chức giao lưu, tìm hiểu “Sinh viên Việt Nam với biến đổi khí hậu” với sự tham gia của sinh viên các trường ĐH khu vực miển bắc.Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú như tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên; toạ đàm, trao đổi “Sinh viên Việt Nam với biến đổi khí hậu”; giao lưu “Sinh viên Việt Nam với biến đổi khí hậu” dưới hình thức sân khấu hoá. Đây là cơ hội để chia sẻ kiến thức về biến đổi khí hậu cho sinh viên, đồng thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến là các tuyên truyền viên tích cực về tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó.Chánh văn phòng TƯ Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Bình Minh cho biết, sẽ đưa nội dung về biến đổi khí hậu và những hoạt động của sinh viên chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu thành một nội dung trong sinh...

Sáng 19-12, tại thành phố Nam Định, T.Ư Hội sinh viên Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tổ chức giao lưu, tìm hiểu “Sinh viên Việt Nam với biến đổi khí hậu” với sự tham gia của sinh viên các trường ĐH khu vực miển bắc.

Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú như tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên; toạ đàm, trao đổi “Sinh viên Việt Nam với biến đổi khí hậu”; giao lưu “Sinh viên Việt Nam với biến đổi khí hậu” dưới hình thức sân khấu hoá. Đây là cơ hội để chia sẻ kiến thức về biến đổi khí hậu cho sinh viên, đồng thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến là các tuyên truyền viên tích cực về tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó.

Chánh văn phòng TƯ Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Bình Minh cho biết, sẽ đưa nội dung về biến đổi khí hậu và những hoạt động của sinh viên chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu thành một nội dung trong sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Hội Sinh viên các cấp. Sau khi tham gia chương trình, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên các trường ĐH thành lập đội tuyên truyền viên về Biến đổi khí hậu hoạt động trong trường, trên địa bàn dân cư và trong dịp tham gia thực hiện chiến dịch Hè tình nguyện.

Theo Nhandan