Thứ tư,  01/12/2021

Ra mắt Tạp chí Lao và bệnh Phổi

Ngày 20-12, tại Bệnh viện Phổi Trung ương diễn ra lễ ra mắt Tạp chí Lao và bệnh Phổi - đây là kênh thông tin hữu ích để đáp ứng nhu cầu của Hội Lao và bệnh Phổi Việt Nam về tiếng nói khoa học của ngành.Với việc phát hành sáu số/năm, tạp chí sẽ tập trung đăng tải, giới thiệu những hoạt động của Hội Lao và bệnh Phổi Việt Nam, những công trình khoa học của các đồng nghiệp trên toàn quốc cũng như thông tin về y học trong nước và trên thế giới. Đặc biệt, các bài viết trong mỗi số của tạp chí sẽ bao gồm các bài nghiên cứu, là những đóng góp của đông đảo đồng nghiệp trên toàn quốc trong chuyên ngành lao và bệnh phổi; là diễn đàn trao đổi thông tin hữu hiệu cho các nhà khoa học, bác sĩ chuyên khoa lao...

Ngày 20-12, tại Bệnh viện Phổi Trung ương diễn ra lễ ra mắt Tạp chí Lao và bệnh Phổi – đây là kênh thông tin hữu ích để đáp ứng nhu cầu của Hội Lao và bệnh Phổi Việt Nam về tiếng nói khoa học của ngành.

Với việc phát hành sáu số/năm, tạp chí sẽ tập trung đăng tải, giới thiệu những hoạt động của Hội Lao và bệnh Phổi Việt Nam, những công trình khoa học của các đồng nghiệp trên toàn quốc cũng như thông tin về y học trong nước và trên thế giới. Đặc biệt, các bài viết trong mỗi số của tạp chí sẽ bao gồm các bài nghiên cứu, là những đóng góp của đông đảo đồng nghiệp trên toàn quốc trong chuyên ngành lao và bệnh phổi; là diễn đàn trao đổi thông tin hữu hiệu cho các nhà khoa học, bác sĩ chuyên khoa lao phổi…

Theo Nhandan