Thứ tư,  01/12/2021

Nông dân học ngoại ngữ để làm du lịch

Dự án phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Công tỉnh Quảng Bình vừa khai mạc hai lớp đào tạo tiếng Anh cho 60 nông dân tham gia các hoạt động du lịch tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng.Trong thời gian hai tháng, số nông dân này được dạy cách giao tiếp với khách du lịch, thông qua đó để giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. Đây là hoạt động nhằm hướng tới việc phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đệm và vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. Việc tham gia học ngoại ngữ để phục vụ du lịch không chỉ góp phần phát triển du lịch ở khu vực Di sản mà còn giúp nông dân ở đây có thêm việc làm, xóa đói...

Dự án phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Công tỉnh Quảng Bình vừa khai mạc hai lớp đào tạo tiếng Anh cho 60 nông dân tham gia các hoạt động du lịch tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng.

Trong thời gian hai tháng, số nông dân này được dạy cách giao tiếp với khách du lịch, thông qua đó để giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. Đây là hoạt động nhằm hướng tới việc phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đệm và vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. Việc tham gia học ngoại ngữ để phục vụ du lịch không chỉ góp phần phát triển du lịch ở khu vực Di sản mà còn giúp nông dân ở đây có thêm việc làm, xóa đói nghèo.

Theo Nhandan