Thứ ba,  07/12/2021

Hiệu quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng

Tội phạm về tham nhũng đã trở thành quốc nạn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Phòng, chống tham nhũng như thế nào để có tác động mạnh mẽ đến tình hình an ninh chính trị, niềm tin của nhân dân đối với chế độ và sự ổn định của các lĩnh vực xã hội khác? Điều này cho thấy ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.Trong những năm gần đây, đã có nhiều vụ tham nhũng bị xử lý nghiêm theo các tội danh như: Tham ô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ... khẳng định được quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong cuộc đấu tranh cam go, khốc liệt này. Đảng, Nhà nước xác định việc phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh không khoan nhượng, lâu dài, thường xuyên, liên tục và coi phòng ngừa là giải pháp cơ bản, chiến lược.Để cuộc đấu tranh này có hiệu quả, theo chúng tôi cần có...

Tội phạm về tham nhũng đã trở thành quốc nạn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Phòng, chống tham nhũng như thế nào để có tác động mạnh mẽ đến tình hình an ninh chính trị, niềm tin của nhân dân đối với chế độ và sự ổn định của các lĩnh vực xã hội khác? Điều này cho thấy ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trong những năm gần đây, đã có nhiều vụ tham nhũng bị xử lý nghiêm theo các tội danh như: Tham ô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ… khẳng định được quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong cuộc đấu tranh cam go, khốc liệt này. Đảng, Nhà nước xác định việc phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh không khoan nhượng, lâu dài, thường xuyên, liên tục và coi phòng ngừa là giải pháp cơ bản, chiến lược.

Để cuộc đấu tranh này có hiệu quả, theo chúng tôi cần có hệ thống giải pháp mang tính chính trị, xã hội sâu sắc. Có nghĩa là việc phòng, chống tham nhũng phải bảo đảm góp phần ổn định chính trị, xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế, góp phần chỉnh đốn Đảng, mạnh dạn chống tham nhũng, nhưng phải tính toán tránh dẫn đến rối ren xã hội. Để phòng, chống tham nhũng hiệu quả, cần thường xuyên hoàn thiện hệ thống pháp luật về chống tham nhũng, về cơ chế kiểm tra và kiểm soát thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, sung công quỹ toàn bộ tài sản không minh bạch của cán bộ, công chức. Cán bộ nhà nước phải kê khai tài sản một cách nghiêm túc khi được tuyển dụng, bổ nhiệm và kê khai bổ sung định kỳ hằng năm; xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ, công chức kê khai không trung thực. Đồng thời, trả lương xứng đáng cho cán bộ, công chức, công khai hóa việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Tiến hành xã hội hóa đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua tuyên truyền, giáo dục nhân dân về ý thức phòng, chống tham nhũng, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy phổ thông; có những cơ chế hữu hiệu để thu hút nhân dân tham gia vào công cuộc phòng, chống tham nhũng theo định hướng của các cơ quan chức năng. Khen thưởng thỏa đáng và bảo vệ hữu hiệu người tố giác tham nhũng. Việc phòng, chống tham nhũng chỉ có hiệu quả cao khi phát huy mạnh mẽ được vai trò đặc biệt quan trọng của cơ quan chuyên môn về phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành. Chú trọng việc phát hiện và xử lý các vụ án tham nhũng có quy mô lớn, liên quan những cán bộ, công chức nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Việc chống tham nhũng không tiến hành tràn lan mà giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Tiến hành phòng, chống tham nhũng từ trên xuống, vừa phù hợp với thực tiễn, vừa có tác dụng răn đe mạnh mẽ hơn so với việc chống tham nhũng từ dưới lên.

Theo Nhandan