Thứ tư,  01/12/2021

Kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu công quỹ

Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức đều có nguồn quỹ nhất định để bảo đảm sự hoạt động của đơn vị mình. Thêm vào đó là ngân sách được phân bổ cho các ngành, đơn vị để triển khai thực hiện các chương trình, dự án vì lợi ích chung. Việc chi tiêu nguồn ngân quỹ này sao cho có hiệu quả, chống làm nảy sinh hiện tượng tiêu cực, thất thoát, lãng phí là bài toán đặt ra đối với người lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.Thực tế diễn ra ở nhiều địa phương, đơn vị, vào thời điểm chuẩn bị kết thúc năm cũ, bước sang năm mới, rất dễ xảy ra tình trạng mập mờ, gian lận trong việc chi tiêu ngân quỹ. Để quyết toán nguồn ngân sách được cấp, nhiều nơi ồ ạt triển khai việc xây dựng, sửa sang trụ sở, mua sắm trang thiết bị cho hết định mức được phân bổ. Do vậy, có hiện tượng, cơ sở vật chất, trụ sở cơ quan còn khang trang, phương tiện làm việc còn tươm tất, nhưng đã bị đập bỏ hoặc đồng loạt thanh lý để thay...

Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức đều có nguồn quỹ nhất định để bảo đảm sự hoạt động của đơn vị mình. Thêm vào đó là ngân sách được phân bổ cho các ngành, đơn vị để triển khai thực hiện các chương trình, dự án vì lợi ích chung. Việc chi tiêu nguồn ngân quỹ này sao cho có hiệu quả, chống làm nảy sinh hiện tượng tiêu cực, thất thoát, lãng phí là bài toán đặt ra đối với người lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Thực tế diễn ra ở nhiều địa phương, đơn vị, vào thời điểm chuẩn bị kết thúc năm cũ, bước sang năm mới, rất dễ xảy ra tình trạng mập mờ, gian lận trong việc chi tiêu ngân quỹ. Để quyết toán nguồn ngân sách được cấp, nhiều nơi ồ ạt triển khai việc xây dựng, sửa sang trụ sở, mua sắm trang thiết bị cho hết định mức được phân bổ. Do vậy, có hiện tượng, cơ sở vật chất, trụ sở cơ quan còn khang trang, phương tiện làm việc còn tươm tất, nhưng đã bị đập bỏ hoặc đồng loạt thanh lý để thay mới. Thời điểm này cũng liên tiếp diễn ra nhiều hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm cũ và đề ra phương hướng năm mới, cho nên, các ngành, các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều cuộc liên hoan, tiếp khách, đãi đằng triền miên. Chi phí cho việc ăn uống, quà biếu, khen thưởng tăng lên, chiếm tỷ lệ cao trong các khoản chi ngân quỹ cuối năm. Một vấn đề đáng quan tâm nữa là việc chi tiền thưởng Tết. Nhiều đơn vị thực hiện việc này công khai, khách quan. Nhưng có không ít cơ quan, đơn vị chi tiền thưởng Tết thiếu minh bạch, gây thất thoát công quỹ. Có cơ quan làm việc kém hiệu quả; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thua lỗ, nợ nần chồng chất, người lao động thì bị nợ tiền lương, tiền thưởng, trong khi đó, một số cán bộ lãnh đạo đơn vị lại chia nhau số tiền thưởng Tết &#39kếch sù&#39.

Thiết nghĩ, việc chi tiêu công quỹ vào thời điểm này rất cần sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ phía cơ quan chức năng. Đối với những ngành, đơn vị do chậm triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm, không sử dụng hết nguồn ngân sách được cấp thì tuyệt đối không cho giải ngân bằng mọi giá, mà nên thu hồi lại. Siết chặt việc chi tiêu tổng kết năm, quà biếu, tiền thưởng, tiền mua sắm thiết bị, phương tiện làm việc ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Khi phát hiện việc chi tiêu sai nguyên tắc kế toán tài chính thì cần xử lý nghiêm và buộc thu hồi đầy đủ về cho công quỹ.

Theo Nhandan