Thứ ba,  07/12/2021

Bến xe phía Bắc: Họp bàn vận chuyển hành khách, chống ách tắc dịp tết

LSO-Sáng ngày 21/12/2010, tại Bến xe phía Bắc, Ban lãnh đạo bến đã họp hội nghị khách hàng, tổng kết công tác năm 2010, đề ra các biện pháp công tác năm 2011, và kế hoạch vận chuyển hành khách, hàng hóa, chống ách tắc trong dịp tết Tân Mão 2011.Trong năm 2010, Bến xe phía Bắc đã khai thác được 7 tuyến cố định nội tỉnh, 6 tuyến ngoại tỉnh, tổng số xe được khai thác là 61 xe. Hoạt động của bến ngày càng đi vào nền nếp đã khai thác đủ các điều kiện dịch vụ để phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm Quyết định 785 của tỉnh, nhiều xe còn vòng vo đón trả khách bừa bãi, gây khó khăn cho hoạt động của bến. Các doanh nghiệp dự họp cũng đã bàn đề ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động của bến theo sự chỉ đạo cua tỉnh, kiến nghị các doanh nghiệp chấp hành nghiêm Quyết định 785 của tỉnh. Đồng thời đề ra các biện pháp chống ách tắc, vận chuyển hành khách, hàng hóa trong dịp tết như tăng xe dự phòng, tổ...

LSO-Sáng ngày 21/12/2010, tại Bến xe phía Bắc, Ban lãnh đạo bến đã họp hội nghị khách hàng, tổng kết công tác năm 2010, đề ra các biện pháp công tác năm 2011, và kế hoạch vận chuyển hành khách, hàng hóa, chống ách tắc trong dịp tết Tân Mão 2011.
Trong năm 2010, Bến xe phía Bắc đã khai thác được 7 tuyến cố định nội tỉnh, 6 tuyến ngoại tỉnh, tổng số xe được khai thác là 61 xe. Hoạt động của bến ngày càng đi vào nền nếp đã khai thác đủ các điều kiện dịch vụ để phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm Quyết định 785 của tỉnh, nhiều xe còn vòng vo đón trả khách bừa bãi, gây khó khăn cho hoạt động của bến.
Các doanh nghiệp dự họp cũng đã bàn đề ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động của bến theo sự chỉ đạo cua tỉnh, kiến nghị các doanh nghiệp chấp hành nghiêm Quyết định 785 của tỉnh. Đồng thời đề ra các biện pháp chống ách tắc, vận chuyển hành khách, hàng hóa trong dịp tết như tăng xe dự phòng, tổ chức tốt luồng tuyến, tăng cường khai thác luồng tuyến mới để phục vụ khành khách trước, trong và sau tết.

Nguyễn Nhật Anh