Thứ tư,  01/12/2021

200 triệu đồng đầu tư nạo vét suối Lao Ly

LSO-Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, thành phố Lạng Sơn đã dành 200 triệu đồng đầu tư nạo vét suối Lao Ly từ khu vực đường Bắc Sơn đến đường Bà Triệu. Theo kế hoạch, việc nạo vét suối Lao Ly được tiến hành từ 21/12 đến hết ngày 31/12/2010. Suối Lao Ly chảy từ thị trấn Cao Lộc qua khu vực Kỳ Lừa (TP Lạng Sơn) rồi đổ ra sông Kỳ Cùng, thời gian qua dòng suối phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường do việc xả bừa bãi rác thải, nước thải sinh hoạt. Trong dịp này, cùng với việc nạo vét bùn đất, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực suối Lao Ly, tuyên truyền người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị để đảm bảo cảnh quan...

LSO-Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, thành phố Lạng Sơn đã dành 200 triệu đồng đầu tư nạo vét suối Lao Ly từ khu vực đường Bắc Sơn đến đường Bà Triệu. Theo kế hoạch, việc nạo vét suối Lao Ly được tiến hành từ 21/12 đến hết ngày 31/12/2010.
Suối Lao Ly chảy từ thị trấn Cao Lộc qua khu vực Kỳ Lừa (TP Lạng Sơn) rồi đổ ra sông Kỳ Cùng, thời gian qua dòng suối phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường do việc xả bừa bãi rác thải, nước thải sinh hoạt. Trong dịp này, cùng với việc nạo vét bùn đất, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực suối Lao Ly, tuyên truyền người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị để đảm bảo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Bảo Vy