Thứ ba,  07/12/2021

Dịch bệnh gia súc, gia cầm cơ bản được khống chế

Theo Cục Thú y, dịch bệnh gia súc, gia cầm cơ bản được khống chế. Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước còn tỉnh Cà Mau có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày, tỉnh Hà Tĩnh có dịch tai xanh ở lợn chưa qua 21 ngày và còn 13 tỉnh có dịch lở mồm, long móng ở gia súc chưa qua 21 ngày gồm: Đác Lắc, Sơn La, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Phú Yên, Yên Bái, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Lai Châu, Cao Bằng và Thanh Hóa.Tuy dịch bệnh cơ bản được khống chế nhưng nguy cơ dịch tiếp tục xuất hiện và lây lan dịch vẫn cao, các tỉnh cần tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch, chú trọng công tác kiểm dịch,vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm... Đặc biệt, khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện tốt công tác chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, tuân thủ các quy định về con giống và vệ sinh phòng dịch khi tái đàn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Từ nay đến Tết Nguyên đán,...

Theo Cục Thú y, dịch bệnh gia súc, gia cầm cơ bản được khống chế. Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước còn tỉnh Cà Mau có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày, tỉnh Hà Tĩnh có dịch tai xanh ở lợn chưa qua 21 ngày và còn 13 tỉnh có dịch lở mồm, long móng ở gia súc chưa qua 21 ngày gồm: Đác Lắc, Sơn La, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Phú Yên, Yên Bái, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Lai Châu, Cao Bằng và Thanh Hóa.

Tuy dịch bệnh cơ bản được khống chế nhưng nguy cơ dịch tiếp tục xuất hiện và lây lan dịch vẫn cao, các tỉnh cần tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch, chú trọng công tác kiểm dịch,vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm… Đặc biệt, khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện tốt công tác chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, tuân thủ các quy định về con giống và vệ sinh phòng dịch khi tái đàn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Từ nay đến Tết Nguyên đán, sản phẩm gia súc, gia cầm bảo đảm đủ cung cầu phục vụ tiêu dùng trong nước.

Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Bảo vệ thực vật khu vực IV vừa tổ chức tổng kết công tác bảo vệ thực vật năm 2010, kế hoạch công tác năm 2010 của sáu tỉnh vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế). Năm 2010, tình hình sản xuất nông nghiệp các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ gặp nhiều khó khăn như: rét đậm, hạn hán trên diện rộng… Tình hình sâu bệnh trong năm 2010 cũng có những biến đổi khó lường, xuất hiện nhiều đối tượng sâu bệnh mới như: bệnh vàng lùn, lùn sọc đen, lùn xoắn lá, rầy nâu, nhện gié, bệnh chồi cỏ mía… tại các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An… Toàn vùng có gần 10.000 ha lúa bị nhiễm lùn sọc đen, 229 nghìn ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, 134.209 ha lúa bị rầy nâu, rầy lưng trắng. Riêng chi phí cho việc phòng trừ các loại dịch bệnh của sáu tỉnh trong vùng là 82 tỷ đồng. Trong năm 2011, việc dự báo dài hạn khả năng phát sinh gây hại từng vụ sản xuất được coi là yêu cầu hàng đầu của các chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) địa phương. Bên cạnh đó, ngành BVTV cần đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng các mô hình phòng, chống tổng hợp (IPM), việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật BVTV về chương trình &#393 giảm 3 tăng&#39 (ICM) trên nhiều loại cây trồng, giúp nông dân áp dụng mô hình thâm canh tiên tiến, sử dụng phân bón khoa học và tưới nước tiết kiệm đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

Tỉnh An Giang hiện có hơn 10.000 ha lúa đông xuân bị nhiễm sâu cuốn lá và bệnh đạo ôn, phần lớn lúa bị nhiễm trong giai đọan đẻ nhánh, bệnh đạo ôn lá diện tích nhiễm nhẹ trên 2.267 ha, cấp bệnh 1-3 và tỷ lệ 1-10%, sâu cuốn lá nhiễm trên diện tích 803 ha, trong đó nhiễm trung bình 10 ha, với mật độ từ nhẹ đến trung bình. Theo dự báo, bệnh đạo ôn lá và sâu cuốn lá tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm. Ngành nông nghiệp tỉnh, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tổ chức 41 cuộc hội thảo hướng dẫn nông dân nhận biết và quản lý sâu bệnh trên lúa đầu vụ đông xuân 2010 – 2011, tại thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc, Tân Châu và huyện Châu Thành, Tri Tôn.

Tăng thời hạn Giấy chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản bền vững
Theo Nghị quyết 57/NQ-CP đã được Chính phủ thông qua, giấy chứng nhận (GCN) cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững sẽ được gia hạn hiệu lực. Cụ thể là điều chỉnh thời hạn hiệu lực của GCN lên thành hai năm thay vì chỉ có thời hạn một vụ nuôi như quy định hiện nay. Việc kéo dài thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước.

Theo Nhandan