Thứ bảy,  27/11/2021

100 nhà nông trẻ xuất sắc được nhận Giải thưởng Lương Ðịnh Của

Sáng 22-12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh họp báo giới thiệu về Giải thưởng Lương Định Của lần thứ V năm 2010.Giải thưởng năm nay được trao cho 100 nhà nông trẻ xuất sắc đại diện cho hàng triệu thanh niên nông thôn cả nước trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp và có phát minh, sáng kiến phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến, thủ công mỹ nghệ, thu mua nông sản. Trong đó có 19 người dân tộc thiểu số, như: Mường, Thái, Tày, Dao, Nùng, Mông, Ra Glai, Chăm, Thổ... Trong số những người được trao giải có bảy thanh niên đạt thu nhập hơn một tỷ đồng/năm. Để được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2010, các ứng viên đã trải qua quy trình xét chọn chặt chẽ từ cơ sở. Điểm khác biệt của việc trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2010 so với các năm trước, đó là: lĩnh vực lựa chọn trao giải thưởng rộng hơn; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của thanh niên được nhận giải thưởng cao hơn...Lễ trao giải Lương Định Của lần thứ V được tổ chức tại Nhà...

Sáng 22-12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh họp báo giới thiệu về Giải thưởng Lương Định Của lần thứ V năm 2010.

Giải thưởng năm nay được trao cho 100 nhà nông trẻ xuất sắc đại diện cho hàng triệu thanh niên nông thôn cả nước trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp và có phát minh, sáng kiến phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến, thủ công mỹ nghệ, thu mua nông sản. Trong đó có 19 người dân tộc thiểu số, như: Mường, Thái, Tày, Dao, Nùng, Mông, Ra Glai, Chăm, Thổ… Trong số những người được trao giải có bảy thanh niên đạt thu nhập hơn một tỷ đồng/năm. Để được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2010, các ứng viên đã trải qua quy trình xét chọn chặt chẽ từ cơ sở. Điểm khác biệt của việc trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2010 so với các năm trước, đó là: lĩnh vực lựa chọn trao giải thưởng rộng hơn; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của thanh niên được nhận giải thưởng cao hơn…

Lễ trao giải Lương Định Của lần thứ V được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 25-12-2010.

Theo Nhandan