Thứ ba,  07/12/2021

Vân Mộng tổ chức diễn đàn "công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân"

LSO-Ngày 21/12/2010, xã Vân Mộng, huyện Văn Quan đã tổ chức hội nghị diễn đàn “công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”. Tại buổi diễn đàn đã có nhiều ý kiến đóng góp cho lực lượng công an xã và thảo luận quanh vấn đề về công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đồng thời người dân cũng đề xuất nên có các thùng thư tố giác tội phạm ở thôn và đề nghị Ban công an xã cần phải bình tĩnh, quyết liệt hơn nữa khi giải quyết các vụ việc; các ban ngành đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ hơn với lực lượng công an về công tác quản lý, giáo dục các đối tượng cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút, đánh nhau...Qua các ý kiến đóng góp của nhân dân, Trưởng Công an xã đã giải trình các ý kiến, tiếp thu và ghi nhận những đóng góp của nhân dân về vấn đề giữ gìn an ninh trật tự....

LSO-Ngày 21/12/2010, xã Vân Mộng, huyện Văn Quan đã tổ chức hội nghị diễn đàn “công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”.
Tại buổi diễn đàn đã có nhiều ý kiến đóng góp cho lực lượng công an xã và thảo luận quanh vấn đề về công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đồng thời người dân cũng đề xuất nên có các thùng thư tố giác tội phạm ở thôn và đề nghị Ban công an xã cần phải bình tĩnh, quyết liệt hơn nữa khi giải quyết các vụ việc; các ban ngành đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ hơn với lực lượng công an về công tác quản lý, giáo dục các đối tượng cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút, đánh nhau…
Qua các ý kiến đóng góp của nhân dân, Trưởng Công an xã đã giải trình các ý kiến, tiếp thu và ghi nhận những đóng góp của nhân dân về vấn đề giữ gìn an ninh trật tự.

Hoàng Hiền - Kim Loan