Thứ ba,  07/12/2021

Lộc Bình tập huấn nghiệp vụ bảo hộ lao động- an toàn vệ sinh lao động

LSO-Ngày 22/12, Sở lao động, thương binh và xã hội phối hợp với Phòng lao động, thương binh và xã hội huyện Lộc Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ các ban ngành đoàn thể; chủ tịch hoặc phó chủ tịch, cán bộ làm công tác văn hóa xã hội các xã, thị trấn.Lớp tập huấn đã triển khai tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động; hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Quyết định 71của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư số 73 của Bộ tài chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng quỹ giải quyết vịêc làm địa phương và kinh phí quản lý quỹ quốc gia về việc làm. Triển khai chế độ, chính sách bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động cần tổ chức thực hiện cho người lao động trong hoạt động sản xuất, kinh...

LSO-Ngày 22/12, Sở lao động, thương binh và xã hội phối hợp với Phòng lao động, thương binh và xã hội huyện Lộc Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ các ban ngành đoàn thể; chủ tịch hoặc phó chủ tịch, cán bộ làm công tác văn hóa xã hội các xã, thị trấn.
Lớp tập huấn đã triển khai tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động; hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Quyết định 71của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư số 73 của Bộ tài chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng quỹ giải quyết vịêc làm địa phương và kinh phí quản lý quỹ quốc gia về việc làm. Triển khai chế độ, chính sách bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động cần tổ chức thực hiện cho người lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động; các quy định của pháp luật về đăng ký kiểm định quản lý và sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cũng như xử phạp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động.

Bích Đào