Thứ tư,  01/12/2021

Công đoàn ngành Giáo dục tập huấn nghiệp vụ công đoàn

LSO-Trong hai ngày 18 và 19/12/2010, Công đoàn ngành giáo dục đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn. Tham dự lớp tập huấn có trên 120 đại biểu là chủ tịch hoặc phó chủ tịch, các ủy viên BCH, ủy ban kiểm tra công đoàn giáo dục huyện, thành phố và công đoàn cơ sở trực thuộc.Hội nghị đã truyền đạt 5 chuyên đề về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn; Công tác kiểm tra công đoàn và hoạt động Ban thanh tra nhân dân; Công tác thi đua khen thưởng và một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội đối với cán bộ viên chức ngành giáo dục và đào tạo. Đồng thời triển khai chương trình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn...

LSO-Trong hai ngày 18 và 19/12/2010, Công đoàn ngành giáo dục đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.
Tham dự lớp tập huấn có trên 120 đại biểu là chủ tịch hoặc phó chủ tịch, các ủy viên BCH, ủy ban kiểm tra công đoàn giáo dục huyện, thành phố và công đoàn cơ sở trực thuộc.
Hội nghị đã truyền đạt 5 chuyên đề về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn; Công tác kiểm tra công đoàn và hoạt động Ban thanh tra nhân dân; Công tác thi đua khen thưởng và một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội đối với cán bộ viên chức ngành giáo dục và đào tạo. Đồng thời triển khai chương trình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2010-2015.

Hoàng Yến