Thứ sáu,  20/05/2022

Hội LHPN huyện Văn Quan đóng góp được hơn 14 triệu xây dựng quỹ "Mái ấm tình thương"

LSO-Thực hiện cuộc vận động xây dựng qũy “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động để giúp sửa chữa, xây nhà cho hộ hội viên phụ nữ nghèo, trong năm 2010, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Văn Quan đã vận động cán bộ hội viên, phụ nữ đóng góp được hơn 14.700.000 đồng, đạt 99,6% so với kế hoạch đề ra. Đây là số tiền mà 7.800 hội viên phụ nữ trong toàn huyện đóng góp mỗi hội viên 2000 đồng trở lên/năm. Qua đó đã hỗ trợ tiền xây nhà cho 2 hộ hội viên phụ nữ nghèo có nhà ở dột nát, tại xã Đại An, xã Trấn Ninh, mỗi hộ được hỗ trợ hơn 7 triệu đồng và 1 suất quà bằng hiện...

LSO-Thực hiện cuộc vận động xây dựng qũy “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động để giúp sửa chữa, xây nhà cho hộ hội viên phụ nữ nghèo, trong năm 2010, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Văn Quan đã vận động cán bộ hội viên, phụ nữ đóng góp được hơn 14.700.000 đồng, đạt 99,6% so với kế hoạch đề ra.
Đây là số tiền mà 7.800 hội viên phụ nữ trong toàn huyện đóng góp mỗi hội viên 2000 đồng trở lên/năm. Qua đó đã hỗ trợ tiền xây nhà cho 2 hộ hội viên phụ nữ nghèo có nhà ở dột nát, tại xã Đại An, xã Trấn Ninh, mỗi hộ được hỗ trợ hơn 7 triệu đồng và 1 suất quà bằng hiện vật.

Hoàng Hiền