Thứ sáu,  20/05/2022

Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ Noel năm 2010

LSO-Ngày 23/12/2010, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà chức sắc, Ban hành giáo, Giáo họ Nhà thờ Chính Tòa, Nhà thờ Cửa Nam, phường Chi Lăng; Nhà thờ Mỹ Sơn và Nhà thờ Ngạn Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.Đồng chí Tô Hùng Khoa tặng quà các vị chức sắc và giáo dân Nhà thờ Chính Tòa, Nhà thờ Cửa NamTại các điểm đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà, chúc các vị chức sắc và giáo dân đón lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp....

LSO-Ngày 23/12/2010, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà chức sắc, Ban hành giáo, Giáo họ Nhà thờ Chính Tòa, Nhà thờ Cửa Nam, phường Chi Lăng; Nhà thờ Mỹ Sơn và Nhà thờ Ngạn Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Đồng chí Tô Hùng Khoa tặng quà các vị chức sắc và giáo dân Nhà thờ Chính Tòa, Nhà thờ Cửa Nam
Tại các điểm đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà, chúc các vị chức sắc và giáo dân đón lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
La Nam