Thứ tư,  01/12/2021

Thành lập thành phố Cam Ranh

Ngày 23-12, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 65/NQ-CP thành lập thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Cam Ranh. Thị xã này có diện tích tự nhiên 32.501,08 ha và 128.358 nhân khẩu, 15 đơn vị hành chính cấp xã. Với tốc độ đô thị hóa được đẩy nhanh, trước khi Chính phủ quyết định thành lập thành phố Cam Ranh, thị xã Cam Ranh đã được công nhận là đô thị loại...

Ngày 23-12, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 65/NQ-CP thành lập thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Cam Ranh. Thị xã này có diện tích tự nhiên 32.501,08 ha và 128.358 nhân khẩu, 15 đơn vị hành chính cấp xã. Với tốc độ đô thị hóa được đẩy nhanh, trước khi Chính phủ quyết định thành lập thành phố Cam Ranh, thị xã Cam Ranh đã được công nhận là đô thị loại III.

Theo Nhandan