Thứ bảy,  27/11/2021

Xây dựng cơ sở kiểm nghiệm thuốc hiện đại

Ngày 23-12, Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư khởi công xây dựng hai khối nhà làm việc và nuôi động vật thí nghiệm tại cơ sở hai ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Đây là một phần của dự án đầu tư trang thiết bị tại cơ sở một, xây dựng nhà làm việc ở cơ sở hai có tổng mức đầu tư là hơn 154 tỷ đồng nhằm đưa Viện kiểm nghiệm thuốc T.Ư trở thành viện chuyên sâu, hiện đại, ngang tầm các nước trong khu vực.Đây là nơi làm việc của năm khoa chuyên môn và trung tâm đánh giá tương đương sinh học phục vụ công tác kiểm tra chất lượng thuốc, nghiên cứu khoa học. Viện phấn đấu có thể kiểm nghiệm được từ 75 đến 80% số hoạt chất sản xuất thuốc lưu hành trên thị trường Việt Nam.Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư đã xây dựng được hệ thống phòng thí nghiệm theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC - 17025; phòng thí nghiệm tiền đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Viện cũng được WHO, Quỹ toàn cầu, UNDP và một số nước chọn là đơn vị...

Ngày 23-12, Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư khởi công xây dựng hai khối nhà làm việc và nuôi động vật thí nghiệm tại cơ sở hai ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Đây là một phần của dự án đầu tư trang thiết bị tại cơ sở một, xây dựng nhà làm việc ở cơ sở hai có tổng mức đầu tư là hơn 154 tỷ đồng nhằm đưa Viện kiểm nghiệm thuốc T.Ư trở thành viện chuyên sâu, hiện đại, ngang tầm các nước trong khu vực.

Đây là nơi làm việc của năm khoa chuyên môn và trung tâm đánh giá tương đương sinh học phục vụ công tác kiểm tra chất lượng thuốc, nghiên cứu khoa học. Viện phấn đấu có thể kiểm nghiệm được từ 75 đến 80% số hoạt chất sản xuất thuốc lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư đã xây dựng được hệ thống phòng thí nghiệm theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC – 17025; phòng thí nghiệm tiền đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Viện cũng được WHO, Quỹ toàn cầu, UNDP và một số nước chọn là đơn vị kiểm tra chất lượng thuốc sốt rét, lao, HIV/AIDS.

Theo Nhandan