Thứ tư,  01/12/2021

Vì sao chậm triển khai xây dựng KCN Bảo Minh?

Khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh, huyện Vụ Bản (Nam Định) nằm trong danh mục các KCN ưu tiên thành lập, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21-8-2006 nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại những địa phương có tỷ trọng công nghiệp thấp. Tuy nhiên, việc triển khai dự án từ năm 2008 đến nay gặp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) cho nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.KCN Bảo Minh có tổng diện tích 165,31 ha nằm trên địa bàn xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái (huyện Vụ Bản) và liền kề với quốc lộ 10, tuyến đường sắt Thống Nhất, cách thành phố Nam Định khoảng 10km. Xây dựng KCN Bảo Minh nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của một huyện thuần nông. Với sản phẩm chủ lực là dệt may và các ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao, khi chính thức hoạt động, KCN này sẽ thu hút khoảng 20 nghìn lao động khu vực nông thôn, phù hợp với chủ trương 'ly nông, không ly hương'. Tổng số hộ bị ảnh hưởng từ dự án là 988 hộ,...

Khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh, huyện Vụ Bản (Nam Định) nằm trong danh mục các KCN ưu tiên thành lập, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21-8-2006 nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại những địa phương có tỷ trọng công nghiệp thấp. Tuy nhiên, việc triển khai dự án từ năm 2008 đến nay gặp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) cho nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

KCN Bảo Minh có tổng diện tích 165,31 ha nằm trên địa bàn xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái (huyện Vụ Bản) và liền kề với quốc lộ 10, tuyến đường sắt Thống Nhất, cách thành phố Nam Định khoảng 10km. Xây dựng KCN Bảo Minh nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của một huyện thuần nông. Với sản phẩm chủ lực là dệt may và các ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao, khi chính thức hoạt động, KCN này sẽ thu hút khoảng 20 nghìn lao động khu vực nông thôn, phù hợp với chủ trương &#39ly nông, không ly hương&#39. Tổng số hộ bị ảnh hưởng từ dự án là 988 hộ, trong đó có 970 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp (tương ứng với 124,36 ha); 18 hộ bị thu hồi đất thổ cư (tương ứng với 1,05 ha); còn lại là đất do UBND các xã quản lý. Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB được lập cuối năm 2007, nhưng để người dân hưởng lợi UBND huyện Vụ Bản chờ sang đầu năm 2008 tính toán theo giá đất nông nghiệp mới, cụ thể là 27.000 đồng/m2, ngoài ra còn hỗ trợ ổn định đời sống và chuyển đổi nghề nghiệp là 5.000 đồng/m2 thực hiện theo Quyết định 507/QĐ-UBND ngày 12-2-2007 của UBND tỉnh. Như vậy, tổng mức bồi thường, hỗ trợ là 32.000 đồng/m2. Trong tháng 2-2008, toàn bộ 970 hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, ký biên bản bàn giao mặt bằng là 124,36 ha, đất do xã quản lý là 39,9 ha. Tổng số tiền đã chi trả cho các hộ dân là 39 tỷ 796 triệu 611 nghìn đồng. Trong tháng 3-2008, nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Vinatex bắt đầu triển khai san lấp và xây dựng hàng rào KCN. Tuy nhiên đến tháng 6-2008, một số hộ dân có ý kiến giá đền bù thấp, chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ GPMB, yêu cầu nhà đầu tư phải thỏa thuận với dân về giá đền bù. Một số hộ dân đến cày, cấy trên phần đất đã nhận tiền đền bù và ký bàn giao mặt bằng, ngăn cản không cho đơn vị tiếp tục thi công.

Nhằm giải quyết vướng mắc, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, trình tự thu hồi đất và điều chỉnh mức hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp từ 5.000 đồng/m2 lên 8.000 đồng/m2 theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 6-8-2008, ngoài ra nhà đầu tư quyết định hỗ trợ thêm 7.000 đồng/m2 và thưởng cho các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ 5.000 đồng/m2. Như vậy, tổng mức bồi thường, hỗ trợ và tiền thưởng cho các hộ dân trong diện thu hồi đất nông nghiệp ở KCN Bảo Minh đã tăng lên thành 47.000 đồng/m2. Trong tháng 5-2009, đã có 728/970 hộ dân (bằng 75%) nhận tiền theo phương án GPMB bổ sung (đợt 2) với tổng số tiền là 7 tỷ 856 triệu 695 nghìn đồng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư dành khoảng 7% đất nông nghiệp thu hồi để xây dựng ba khu dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp. Theo tính toán, thời điểm tháng 8-2008 giá đất trong khu dịch vụ có hạ tầng là 410 nghìn đồng/m2, nhưng nếu hộ dân nhận đất dịch vụ chỉ phải trả một nửa số tiền (tức 205 nghìn đồng/m2) vì nhà đầu tư quyết định hỗ trợ xây dựng hạ tầng 50%.

Thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng khu dịch vụ thuộc xã Liên Minh được lập hoàn chỉnh theo quy định, đồng thời đã tổ chức đấu thầu chọn nhà thầu, tuy nhiên trên diện tích đất này vẫn còn 7 hộ dân chưa nhận tiền theo phương án GPMB bổ sung (đợt 2) cho nên việc thi công của nhà thầu buộc phải dừng lại. Trong thời gian gần đây, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Vụ Bản bố trí đất nông nghiệp ngoài KCN Bảo Minh để các hộ dân bị thu hồi 100% đất nông nghiệp nếu có nhu cầu tiếp tục canh tác, ổn định đời sống sẽ được đổi đất, nhưng đến nay không có hộ nào đăng ký đổi đất. Để bảo đảm quyền lợi cho người dân, huyện Vụ Bản đã lập phương án hỗ trợ người nghèo trong diện bị ảnh hưởng của dự án theo quy định. Đến tháng 8-2010, có 75/75 hộ nghèo nhận tiền với tổng số tiền chi trả là 1 tỷ 78 triệu 740 nghìn đồng. Mới đây nhất, ngày 9-11-2010 chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Vinatex có Công văn số 33/2010/CV-HĐQT quyết định tiếp tục hỗ trợ thêm cho tất cả các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi là 20 nghìn đồng/m2, kèm theo tiền thưởng tiến độ là 5 nghìn đồng/m2; hỗ trợ thêm cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi dưới 30% là 20 nghìn đồng/m2 (các hộ này không được giao đất dịch vụ).

Có thể thấy, quá trình bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 970 hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng KCN Bảo Minh đã được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, chính sách theo quy định. Cũng có ý kiến thắc mắc việc thực hiện dự án xây dựng KCN Bảo Minh phải được áp dụng bồi thường, hỗ trợ theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, ngày 13-8-2009 của Chính phủ, quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Khoản 4 Điều 39, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định: Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư hoặc đang chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước khi Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định của Nghị định này. Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 có hiệu lực từ ngày 1-10-2009, trong khi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án xây dựng KCN Bảo Minh đã được UBND huyện Vụ Bản phê duyệt từ tháng 8-2008, trước thời điểm Nghị định 69/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Đồng thời, đã có 728 hộ dân (75% trong tổng số hộ có đất nông nghiệp phải thu hồi đã ký nhận tiền bồi thường bổ sung và 100% số hộ đã ký biên bản bàn giao đất cho Nhà nước từ tháng 1-2008). Do đó dự án xây dựng KCN Bảo Minh không được áp dụng theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP. Việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng KCN Bảo Minh, nhà đầu tư không phải trực tiếp thỏa thuận với các hộ dân, theo quy định của Khoản 1, Điều 41, Luật Đất đai năm 2003: Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án đối với các dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. KCN Bảo Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào quy hoạch tổng thể phát triển các KCN Việt Nam tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21-8-2006.

Xây dựng KCN Bảo Minh là thực hiện chính sách của Nhà nước nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của một huyện thuần nông, có giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất tỉnh. Vì vậy, các cấp ủy đảng từ xã đến thôn, xóm cần thống nhất chỉ đạo, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể, sát nhân dân, tuyên truyền cho dân hiểu và đồng thuận cao trong nhận thức và hành động trước một chủ trương phát triển kinh tế có ý nghĩa xã hội lớn trong vùng; kiên quyết xử lý những người cố tình kích động gây trở ngại cho việc giải phóng mặt bằng KCN Bảo Minh.

Theo Nhandan