Thứ ba,  07/12/2021

Tổ chức và điều hành tốt các hoạt động của ASEAN đóng góp vào thành công cho nhiệm kỳ Chủ tịch Việt Nam năm 2010

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2010 và chúng ta sẽ chính thức hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN. Nhìn lại một năm qua, bên cạnh những đóng góp về nội dung nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường liên kết khu vực và đưa quan hệ giữa ASEAN với các bên đối tác lên một tầm cao mới, việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động lớn của ASEAN tại Việt Nam cũng góp phần không nhỏ cho việc thực hiện thành công chức năng Chủ tịch ASEAN, nâng cao hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển năng động, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Với phương châm 'tích cực, chủ động và có trách nhiệm', góp phần xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ và vững mạnh hơn, Việt Nam đã sớm xây dựng chương trình hoạt động cho cả năm 2010 để tham khảo, thống nhất trong ASEAN...

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2010 và chúng ta sẽ chính thức hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN. Nhìn lại một năm qua, bên cạnh những đóng góp về nội dung nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường liên kết khu vực và đưa quan hệ giữa ASEAN với các bên đối tác lên một tầm cao mới, việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động lớn của ASEAN tại Việt Nam cũng góp phần không nhỏ cho việc thực hiện thành công chức năng Chủ tịch ASEAN, nâng cao hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển năng động, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Với phương châm &#39tích cực, chủ động và có trách nhiệm&#39, góp phần xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ và vững mạnh hơn, Việt Nam đã sớm xây dựng chương trình hoạt động cho cả năm 2010 để tham khảo, thống nhất trong ASEAN và với các bên đối thoại. Việc xây dựng một chương trình hoạt động ổn định, hợp lý đã tạo thuận lợi cho chúng ta hoàn thành xuất sắc một khối lượng lớn công việc của Hiệp hội, tổ chức thành công các hội nghị ASEAN trong năm 2010. Cùng với việc chủ trì tổ chức thành công 15 Hội nghị cấp cao, nhiều Hội nghị cấp Bộ trưởng và cuộc họp cấp quan chức cao cấp, chúng ta đã tiến hành nhiều hoạt động khác như: đề xuất sáng kiến/ý tưởng và chủ trì xây dựng các văn kiện quan trọng của ASEAN; điều phối các hoạt động hợp tác ASEAN; đồng thời, tham vấn và điều phối lập trường các nước trong việc xử lý những vấn đề khu vực và quốc tế nảy sinh; đại diện cho ASEAN tham dự một số diễn đàn khu vực và quốc tế lớn, nhất là Hội nghị G20.

Thành công của năm làm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam là kết quả của nỗ lực và quyết tâm của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, các bộ, ban, ngành và của mỗi người dân trong cả nước. Trong suốt quá trình Năm Chủ tịch ASEAN, chúng ta luôn nhận được sự chỉ đạo thống nhất, sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về chủ trương, đường lối, nhất là trong những nội dung phức tạp, nhạy cảm. Các bộ, ban, ngành và các địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ. Công tác tổ chức và điều hành, điều phối cho chương trình hoạt động của cả năm cũng như mỗi hoạt động trong từng thời gian cụ thể đã được triển khai triệt để và không ngừng nâng cao về chất lượng. Đây là nhân tố đáng kể góp phần tạo nên thành công của chúng ta trong Năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

Khi đảm nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN, chúng ta đã nhận thức rõ đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là thách thức. Xuất phát từ nhận thức này, chúng ta đã sớm khởi động công tác chuẩn bị về mọi mặt ngay từ đầu năm 2009. Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành và nhiều địa phương cùng bộ máy giúp việc gồm các Tiểu ban chuyên trách trực thuộc (nội dung, tuyên truyền – văn hóa, lễ tân, an ninh – y tế, vật chất – hậu cần, Ban Thư ký) đã được thành lập từ tháng 6-2009 do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm làm Chủ tịch và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 là cơ quan chỉ đạo trực tiếp việc triển khai các hoạt động của ASEAN trong năm Chủ tịch 2010. Sự chuẩn bị chủ động này là tiền đề để chúng ta tự tin chủ trì và điều hành các hoạt động của ASEAN trong năm 2010.

Với phương châm &#39chu đáo, trọng thị, phù hợp với thông lệ ASEAN, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả&#39 chúng ta đã tổ chức trôi chảy tất cả các hội nghị diễn ra trong năm. Mỗi hội nghị có sự tham gia của hàng nghìn đại biểu và phóng viên báo chí trong và ngoài nước. Riêng trong dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các cấp cao liên quan tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28 đến 30-10, chúng ta đã đón 17 nguyên thủ quốc gia (Tổng thống hoặc Thủ tướng) từ các nước ASEAN, các nước đối thoại của ASEAN, Tổng Thư ký LHQ và Tổng Thư ký ASEAN, nhiều bộ trưởng, quan chức cao cấp và 2.561 đại biểu, gần 900 phóng viên quốc tế đã đến đưa tin và viết bài về đợt Hội nghị này. Chúng ta đã huy động hàng nghìn cán bộ từ các bộ, ban, ngành, các địa phương và các chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, công an và các tình nguyện viên tham gia phục vụ Hội nghị. Với số đại biểu lớn như vậy, việc triển khai tốt công tác tổ chức đóng góp quan trọng cho thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và Năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

Công tác tổ chức trong từng hội nghị của ASEAN cũng đã được thực hiện khoa học và chi tiết. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010, từng mảng việc và đầu việc trong các hội nghị đã được phân công cụ thể đến các tiểu ban, các cơ quan và thậm chí đến từng cá nhân. Nhờ vậy, các Hội nghị ASEAN tại Việt Nam trong năm 2010 đã diễn ra suôn sẻ, không có trục trặc đáng tiếc nào xảy ra.

Điểm nhấn trong các thành công của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010 chính là chúng ta đã chủ trì và điều hành tốt các hoạt động, các hội nghị. Sự sáng suốt, linh hoạt và khéo léo của Chủ tịch hội nghị tại các cuộc họp cấp cao, cấp bộ trưởng và cấp các quan chức cao cấp, nhất là tại các cuộc họp cấp cao, đã tạo dấu ấn Năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các cấp cao liên quan ở Hà Nội từ ngày 28 đến 30-10 là thí dụ điển hình về khả năng điều hành hội nghị của nước Chủ tịch. Với một lịch họp và các hoạt động cấp cao dày đặc (14 hội nghị), khối lượng công việc rất lớn và không ít vấn đề phức tạp, trong điều kiện cực kỳ khẩn trương và sát sao về thời gian, Chủ tịch Hội nghị đã linh hoạt điều hành các hội nghị, không chỉ bảo đảm được thời gian biểu, mà quan trọng nhất là đưa ra được các định hướng ưu tiên, thu hẹp khác biệt, tạo đồng thuận, và tiền đề đi đến những quyết sách quan trọng, có tầm chiến lược đối với khu vực. Lãnh đạo các nước và dư luận đánh giá rất cao vai trò dẫn dắt, sự năng động và linh hoạt của Chủ tịch Việt Nam trong các Hội nghị đã diễn ra tại Việt Nam trong năm 2010.

Từ góc độ tổ chức, điều hành và nội dung, có thể khẳng định Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2010. Chúng ta đã gặt hái thành công to lớn về mặt nội dung với việc đẩy mạnh việc thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cả ba trụ cột: chính trị – an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội, đồng thời đưa Hiến chương ASEAN đi vào cuộc sống, đưa bộ máy mới theo Hiến chương ASEAN đi vào vận hành một cách đầy đủ và có hiệu quả; mở rộng, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ của ASEAN với các đối tác; củng cố và tạo dựng thêm môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực; vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực cũng được củng cố và khẳng định.

Tiếp theo việc ta hoàn thành nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009, thành công của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2010 một lần nữa khẳng định vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Thành công đó cũng khẳng định với bạn bè và các đối tác trong khu vực và quốc tế rằng, Việt Nam hoàn toàn có khả năng và sẵn sàng hội nhập quốc tế một cách chủ động, tích cực và có trách nhiệm.

Theo Nhandan