Thứ ba,  24/05/2022

Ngành tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào phối hợp giữ vững an ninh khu vực

Trong hai ngày 22 và 23-12, Hội nghị Tòa án các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào tổ chức tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực tư pháp. Lãnh đạo cấp cao ba nước thường xuyên gặp, trao đổi các nội dung, biện pháp tăng cường hợp tác trên lĩnh vực này. Các bên đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị cấp bộ về hợp tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người.Sau khi đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn quá trình hoạt động hợp tác, Hội nghị thảo luận và thống nhất nội dung và cơ chế hợp tác đa phương của ngành tòa án ba nước theo hướng tiếp tục tăng cường biện pháp hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống và xét xử các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là các loại tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người qua biên giới... góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn...

Trong hai ngày 22 và 23-12, Hội nghị Tòa án các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào tổ chức tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực tư pháp. Lãnh đạo cấp cao ba nước thường xuyên gặp, trao đổi các nội dung, biện pháp tăng cường hợp tác trên lĩnh vực này. Các bên đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị cấp bộ về hợp tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người.

Sau khi đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn quá trình hoạt động hợp tác, Hội nghị thảo luận và thống nhất nội dung và cơ chế hợp tác đa phương của ngành tòa án ba nước theo hướng tiếp tục tăng cường biện pháp hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống và xét xử các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là các loại tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người qua biên giới… góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định trong khu vực.

Theo Nhandan