Thứ sáu,  20/05/2022

Chương trình "Nối vòng tay lớn" năm 2010 gây quỹ giúp người nghèo

Theo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chương trình "Nối vòng tay lớn" năm 2010 được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Đài TH Việt Nam tổ chức tối 31-12-2010 tại hai đầu cầu truyền hình ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhằm gây quỹ ủng hộ người nghèo.Chương trình đấu giá các sản phẩm có giá trị lớn về vật chất và tinh thần để gây quỹ ủng hộ người nghèo. Đó là sản phẩm Trống đồng Thăng Long ngàn năm được khắc họa 100 con rồng thời Lý, có lô-gô Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, được đúc theo phương pháp thủ công truyền thống, do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản Việt Nam, Công ty tổ chức sự kiện Hữu nghị Á Châu, Hội Di sản Lam Kinh ủng hộ. Ba quả chuông 'Đại Hồng Chung Thăng Long Linh tụ', mô phỏng chuông 'Đại Hồng Chung Thăng Long Linh tụ' được các vị chức sắc tôn giáo tổ chức hô thần dẫn nhập tâm linh tại Điện Kính Thiên, do Hiệp hội thủ công Mỹ nghệ làng nghề TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng Ban...

Theo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2010 được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Đài TH Việt Nam tổ chức tối 31-12-2010 tại hai đầu cầu truyền hình ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhằm gây quỹ ủng hộ người nghèo.

Chương trình đấu giá các sản phẩm có giá trị lớn về vật chất và tinh thần để gây quỹ ủng hộ người nghèo. Đó là sản phẩm Trống đồng Thăng Long ngàn năm được khắc họa 100 con rồng thời Lý, có lô-gô Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, được đúc theo phương pháp thủ công truyền thống, do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản Việt Nam, Công ty tổ chức sự kiện Hữu nghị Á Châu, Hội Di sản Lam Kinh ủng hộ. Ba quả chuông &#39Đại Hồng Chung Thăng Long Linh tụ&#39, mô phỏng chuông &#39Đại Hồng Chung Thăng Long Linh tụ&#39 được các vị chức sắc tôn giáo tổ chức hô thần dẫn nhập tâm linh tại Điện Kính Thiên, do Hiệp hội thủ công Mỹ nghệ làng nghề TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội tặng. Đôi sư tử bằng gỗ nu, lũa do Công ty TNHH thủ công Mỹ nghệ và Thương mại Việt Nam chế tác. Cúp &#39Vì người nghèo&#39 năm 2010 được làm bằng đá quý, do Công ty Vàng bạc Đá quý Hải Hoàng Gia chế tác.

Theo Nhandan