Thứ bảy,  27/11/2021

Nhiều địa phương công bố hết dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã cơ bản khống chế được các loại dịch bệnh nguy hiểm đối với gia súc, gia cầm. Một số địa phương đã công bố hết dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tình hình chăn nuôi của các địa phương đang được phục hồi dần và phát triển trở lại.Theo Cơ quan Thú y Vùng 5, đến gần cuối tháng 12, các tỉnh Kon Tum, Đác Nông và Lâm Đồng đã hết dịch bệnh lợn tai xanh và lở mồm, long móng đối với trâu bò, lợn. Các ổ dịch cúm gia cầm xuất hiện lẻ tẻ ở một số ít địa bàn thuộc các tỉnh Tây Nguyên cũng đã được dập tắt. Một tuần qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, số trâu bò khỏi bệnh lở mồm, long móng ngày càng tăng và không còn số gia súc bị mắc mới bệnh dịch này. Dự kiến trong hai tuần tới, tỉnh Gia Lai công bố hết dịch bệnh lở mồm, long móng gia súc.UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố hết dịch lợn tai xanh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các hoạt động giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ, chế biến,...

Đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã cơ bản khống chế được các loại dịch bệnh nguy hiểm đối với gia súc, gia cầm. Một số địa phương đã công bố hết dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tình hình chăn nuôi của các địa phương đang được phục hồi dần và phát triển trở lại.

Theo Cơ quan Thú y Vùng 5, đến gần cuối tháng 12, các tỉnh Kon Tum, Đác Nông và Lâm Đồng đã hết dịch bệnh lợn tai xanh và lở mồm, long móng đối với trâu bò, lợn. Các ổ dịch cúm gia cầm xuất hiện lẻ tẻ ở một số ít địa bàn thuộc các tỉnh Tây Nguyên cũng đã được dập tắt. Một tuần qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, số trâu bò khỏi bệnh lở mồm, long móng ngày càng tăng và không còn số gia súc bị mắc mới bệnh dịch này. Dự kiến trong hai tuần tới, tỉnh Gia Lai công bố hết dịch bệnh lở mồm, long móng gia súc.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố hết dịch lợn tai xanh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các hoạt động giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ, chế biến, xuất khẩu, chăn nuôi, thú y được hoạt động trở lại bình thường. Tỉnh cũng yêu cầu ngành nông nghiệp, các huyện nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đàn gia súc, nhất là số gia súc nằm trong vùng dịch cũ; thực hiện nghiêm công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời trong trường hợp gia súc tái phát dịch bệnh.

Theo Nhandan