Thứ bảy,  27/11/2021

Bắc Cạn kiểm soát tốc độ tăng dân số

Thông thường, ở những nơi điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, trình độ dân trí chưa cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa thường sinh nhiều con. Nhưng nhờ làm tốt việc tuyên truyền, vận động, cung cấp đầy đủ dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho nên tỉnh Bắc Cạn đã kiểm soát được tốc độ tăng dân số.Chị Nông Thị La làm cộng tác viên dân số thôn Nà Cà - một thôn toàn đồng bào dân tộc Tày thuộc xã Quang Phong, huyện Na Rì từ năm 1997 với thù lao 115 nghìn đồng/tháng, chỉ đủ tiền xăng ra xã họp giao ban một, hai lần là hết. Nhưng không vì thế mà chị La tham gia công tác kém nhiệt tình, trong thôn có bao nhiêu cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, những cặp vợ chồng nào sinh con một bề chị nắm rõ như lòng bàn tay. Chị cho biết: Nà Cà có 31 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có 11 cặp vợ chồng sinh con một bề có xu hướng sinh con thứ ba nên tôi thường xuyên gặp...

Thông thường, ở những nơi điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, trình độ dân trí chưa cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa thường sinh nhiều con. Nhưng nhờ làm tốt việc tuyên truyền, vận động, cung cấp đầy đủ dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho nên tỉnh Bắc Cạn đã kiểm soát được tốc độ tăng dân số.

Chị Nông Thị La làm cộng tác viên dân số thôn Nà Cà – một thôn toàn đồng bào dân tộc Tày thuộc xã Quang Phong, huyện Na Rì từ năm 1997 với thù lao 115 nghìn đồng/tháng, chỉ đủ tiền xăng ra xã họp giao ban một, hai lần là hết. Nhưng không vì thế mà chị La tham gia công tác kém nhiệt tình, trong thôn có bao nhiêu cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, những cặp vợ chồng nào sinh con một bề chị nắm rõ như lòng bàn tay. Chị cho biết: Nà Cà có 31 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có 11 cặp vợ chồng sinh con một bề có xu hướng sinh con thứ ba nên tôi thường xuyên gặp gỡ, khi thì tranh thủ gặp gỡ, tiếp xúc ở ngoài đồng, lúc đi làm ruộng, khi đi chợ, tại những cuộc họp thôn, đến từng gia đình để vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Vì thế, tất cả các cặp vợ chồng sinh con một bề ở Nà Cà đều xác định không có tư tưởng sinh thêm, từ năm 2006 đến nay không có trường hợp nào sinh con thứ ba. Sinh ít con, các gia đình có điều kiện để phát triển kinh tế, đến nay ở Nà Cà chỉ còn ba hộ nghèo.

Quang Phong có 16 cộng tác viên dân số hoạt động ở tất cả các thôn, trong đó có hai thôn vùng cao là Khuổi Phầy và Khuổi Can có đồng bào Dao sinh sống, cho dù dân trí chưa cao, nhưng ở Khuổi Phầy từ năm 2006 đến nay không có cặp vợ chồng nào sinh con thứ ba. Cùng đoàn cán bộ của Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình tỉnh đến thăm nhiều gia đình trong địa bàn xã, hầu hết các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đều không có tư tưởng sinh con thứ ba, họ đều chung một suy nghĩ: Sinh nhiều con thì lấy gì mà ăn, tiền của đâu cho con ăn học và sẽ lại luẩn quẩn trong vòng đói nghèo.

Cán bộ chuyên trách dân số xã Hoàng Văn Hòa cho biết: Quang Phong là một xã hẻo lánh, có 326 cặp vợ chồng, trong đó có 286 cặp vợ chồng thường xuyên thực hiện các biện pháp tránh thai. Hầu hết đội ngũ cộng tác viên dân số đã được tập huấn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, vì vậy đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của nhân dân đối với việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, có những thôn hàng chục năm liền không có người sinh con thứ ba, đặc biệt thôn Nà Buốc đã 15 năm nay không có người sinh con thứ ba. Toàn xã từ năm 2007 đến nay không có người sinh con thứ ba.

Được sự quan tâm của tỉnh, Ban chỉ đạo Dân số – Kế hoạch hóa gia đình ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thường xuyên được củng cố, duy trì với đầy đủ các thành viên, do đồng chí chủ tịch, hoặc phó chủ tịch làm trưởng ban. Hằng năm, cấp ủy, HĐND các xã có nghị quyết chỉ đạo công tác này, coi vấn đề dân số là một trong những nhiệm vụ quan trọng để chỉ đạo. Mặc dù tổ chức, bộ máy tổ chức công tác dân số thời gian qua có nhiều biến động làm cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số không yên tâm công tác, nhưng tỉnh đã có chính sách khuyến khích, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình làm công tác tư tưởng nên đội ngũ cán bộ dân số ở cơ sở yên tâm công tác. Vì thế, cán bộ chuyên trách dân số ở tất cả 122 xã, phường, thị trấn, cộng tác viên dân số ở 1.400 thôn, bản không bị xáo trộn.

Bác sĩ Nông Văn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Bắc Cạn cho biết: Trung bình một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn tỉnh chỉ có 1,84 con, đứng thứ chín trong tổng số mười tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số sinh thấp nhất trong cả nước. Nhận thức của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã được nâng lên và công tác dân số đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị nên những năm gần đây chúng tôi đã kiểm soát được tốc độ tăng dân số trên địa bàn.

Theo Nhandan