Thứ tư,  01/12/2021

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011: Chú trọng chất lượng

Hội nghị kế hoạch và ngân sách năm 2011 các trường, các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT đã diễn ra ngày 25-12 tại Hà Nội.Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Ngữ, năm 2011, việc tuyển mới ĐH-CĐ chính quy sẽ tăng 6,5% và tuyển mới TCCN tăng 10% so với năm 2010. Các trường sẽ chủ động xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở thực hiện tuyển sinh năm 2010, năng lực đội ngũ giảng viên, diện tích sàn xây dựng và báo cáo thực hiện 3 công khai. Bộ sẽ ưu tiên dành chỉ tiêu tăng thêm cho các trường có bổ sung đội ngũ giảng viên, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng diện tích phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện. Chỉ tiêu tăng thêm cũng dành đào tạo nguồn nhân lực theo địa chỉ cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm, đào tạo bác sĩ, dược sĩ cho các địa phương, đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và giáo viên những bộ môn còn thiếu cho các vùng khó khăn, vùng dân tộc...Ông Ngữ cũng...

Hội nghị kế hoạch và ngân sách năm 2011 các trường, các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT đã diễn ra ngày 25-12 tại Hà Nội.

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Ngữ, năm 2011, việc tuyển mới ĐH-CĐ chính quy sẽ tăng 6,5% và tuyển mới TCCN tăng 10% so với năm 2010. Các trường sẽ chủ động xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở thực hiện tuyển sinh năm 2010, năng lực đội ngũ giảng viên, diện tích sàn xây dựng và báo cáo thực hiện 3 công khai. Bộ sẽ ưu tiên dành chỉ tiêu tăng thêm cho các trường có bổ sung đội ngũ giảng viên, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng diện tích phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện. Chỉ tiêu tăng thêm cũng dành đào tạo nguồn nhân lực theo địa chỉ cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm, đào tạo bác sĩ, dược sĩ cho các địa phương, đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và giáo viên những bộ môn còn thiếu cho các vùng khó khăn, vùng dân tộc…
Ông Ngữ cũng cho biết, năm 2011 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011 của Bộ GD-ĐT sẽ tăng 2,9% so với năm 2010. Chi thường xuyên sẽ tăng 11,9% so với năm 2010. Riêng về đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2011 bộ sẽ tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch; chấn chỉnh quy trình, thủ tục chuẩn bị và thực hiện đầu tư; nâng cao năng lực quản lý.
Tại hội nghị, đại diện của các trường đã trình bày những khó khăn, vướng mắc cũng như đưa ra những kiến nghị với Bộ GD-ĐT, trong đó, nổi bật là vấn đề kinh phí hỗ trợ cho các đại học vùng, các trường ĐH sư phạm và trường đào tạo đặc thù (đào tạo nghệ thuật).
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, năm 2011 sẽ sẵn sàng đón nhận chỉ tiêu tăng trưởng không cao như năm trước để ưu tiên, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả. Dù ngân sách cho năm 2011 tăng không nhiều, nhưng vấn đề quan trọng nhất, cái chính yếu nhất là phải giải quyết được khâu nhận thức chứ không phải vấn đề nguồn lực. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị rà soát lại quy chế chi tiêu nội bộ; bộ máy làm kế hoạch cần ổn định và lưu ý vấn đề quyết toán, có thể chưa quyết toán ngay hết được nhưng phải có tiến bộ

Theo sggp.org.vn