Thứ tư,  01/12/2021

Dự kiến, tàu bay sẽ vào đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Theo dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ đang được Bộ Tài chính xây dựng và hoàn thiện, sẽ có 7 đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ (LPTB) khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong đó có bổ sung đối tượng là tàu bay. Sẽ bổ sung tàu bay cá nhân vào đối tượng chịu lệ phí trước bạ - Ảnh minh họa7 đối tượng chịu LPTB theo dự thảo nói trên bao gồm: Nhà, đất; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy (kể cả vỏ, tổng thành máy); thuyền, kể cả du thuyền (kể cả vỏ, tổng thành máy); tàu bay (kể cả vỏ, tổng thành máy); xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự (kể cả khung, tổng thành máy); ôtô (kể cả khung, tổng thành máy); súng săn, súng thể thao.Như vậy, so với quy định hiện hành, tàu bay đã được bổ sung thêm vào đối tượng phải chịu LPTB.Theo Luật hàng không dân dụng Việt Nam thì tàu...

Theo dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ đang được Bộ Tài chính xây dựng và hoàn thiện, sẽ có 7 đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ (LPTB) khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong đó có bổ sung đối tượng là tàu bay.
Sẽ bổ sung tàu bay cá nhân vào đối tượng chịu lệ phí trước bạ – Ảnh minh họa


7 đối tượng chịu LPTB theo dự thảo nói trên bao gồm: Nhà, đất; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy (kể cả vỏ, tổng thành máy); thuyền, kể cả du thuyền (kể cả vỏ, tổng thành máy); tàu bay (kể cả vỏ, tổng thành máy); xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự (kể cả khung, tổng thành máy); ôtô (kể cả khung, tổng thành máy); súng săn, súng thể thao.

Như vậy, so với quy định hiện hành, tàu bay đã được bổ sung thêm vào đối tượng phải chịu LPTB.
Theo Luật hàng không dân dụng Việt Nam thì tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam và do tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác phải đăng ký mang quốc tịch Việt Nam, trong trường hợp là cá nhân thì cá nhân phải thường trú tại Việt Nam.
Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay.
Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết: Tàu bay sử dụng cho mục đích dân dụng là những mặt hàng cao cấp, phục vụ cho các đối tượng có thu nhập cao trong xã hội. Xã hội phát triển, một bộ phận dân cư đã sở hữu tàu bay để phục vụ nhu cầu tiêu dùng riêng.
Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc sử dụng, sở hữu tàu bay, điều tiết thu nhập, cần phải bổ sung tàu bay cá nhân vào đối tượng chịu LPTB.
Trường hợp tàu bay sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, được Bộ Tài chính đề xuất sẽ không thu LPTB, để không làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.


Theo Chinhphu.vn